SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet

Social- och hälsovårdsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets meddelande om reformering av avbytarservicesystemet (22.8.2014) kan läsas här.