Hoppa över navigering

Ändring av antalet vikariehjälp för renskötare 2023, maximimängden avbytarservice för pälsproducenter ändras inte

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 20 december maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursuppfödare och maximimängden vikariehjälp för renskötare som ersätts under 2023.

Ändring i vikariehjälpstimmarna för renskötare 2023

Maximimängden vikariehjälp för renskötare som ersätts under 2023 är 150 timmar vikariehjälp per renskötare. Maximimängden vikariehjälpstimmar uppgick 2022 till 200. Vikariehjälp som renskötare ordnar själva ersätts 2023 med högst 19,43 euro per timme.

Finansieringen för vikariehjälpssystemet höjdes för 2023 men användningen av vikariehjälp väntas emellertid öka ytterligare. Av den orsaken var det nödvändigt att minska maximiantalet timmar 2023.

Om det ordnas ytterligare tilläggsfinansiering för 2023 kan social- och hälsovårdsministeriets förordning ändras och maximiantalet timmar höjs under 2023.

Maximimängden avbytarservice för pälsproducenter ändras inte 2023

Under 2023 är maximikvantiteten semester för pälsdjursuppfödare 18 dagar och det maximala antalet timmar extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare.

Den maximala ersättningen förhöjd med lönekoefficient för avbytarservice som pälsproducenterna ordnar sjäva 25,53 euro per timme under 2023. Under 2023 betalar pälsproducenterna 7,38 euro för ytterligare lediga timmar.

Läs mer i social – och hälsovårdsministeriets meddelande:
Ändring i vikariehjälpstimmarna för renskötare 2023
Maximimängden avbytarservice för pälsdjursuppfödare hålls på samma nivå 2023

Närmare information om pälsproducenternas avbytarservice ger sakkunnig Marja Antola, tfn 029 435 2275
Närmare information om renskötarnas vikariehjälp ger sakkunnig Jere Haapajärvi, tfn 029 435 2255

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig