Hoppa över navigering

Hur söker jag ändring i ett beslut?

Om du är missnöjd med ett överklagbart försäkrings- eller förmånsbeslut från LPA, kan du söka ändring i beslutet.

I den anvisning om sökande av ändring som bifogas beslutet får du veta hur du kan söka ändring. När du har överklagat beslutet, utreder vi om beslutet kan rättas. Om vi inte kan rätta beslutet, skickar vi din besvärsskrift till besvärsnämnden eller, om ärendet gäller vikariehjälp för renskötare, till Norra Finlands förvaltningsdomstol.

Anvisningar om sökande av ändring i LPA:s försäkrings- eller förmånsbeslut

Anvisningen om sökande av ändring finns alltid med som bilaga till försäkrings- och förmånsbeslut. Du kan också läsa anvisningarna här. Läs anvisningen om sökande av ändring noggrant och följ den angivna tidsfristen.

Förutom de sätt som nämns ovan kan du också skicka in din besvärsskrift via

Observera att också elektroniskt inlämnade ansökningar om ändring måste vara framme innan tidsfristen för sökande av ändring går ut.

Ansökan om ändring.

Anvisningar om sökande av ändring

Anvisning om sökande av ändring; pensionsförsäkring, arbetspension, yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering och avträdelsestöd.

Anvisningar om sökande av ändring; arbetsskador och yrkessjukdomar, skadeärenden och LPA-sjukdagpenning.

Sökande av ändring i ärenden som gäller avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

Observera att begäran om omprövning av LPA:s beslut om lantbruksavbytare ska skickas direkt till förvaltningsdomstolen, inte till LPA. I den anvisning om ändringssökande som bifogas beslutet får du veta till vilken förvaltningsdomstol besvärsskriften ska skickas. Begäran om omprövning av LPA:s beslut om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ska skickas direkt till Vasa förvaltningsdomstol.

Läs mera:

Avbytarservice för lantbruksföretagare
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig