Hoppa över navigering

Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras

Det är till utgången av 2018 fortfarande möjligt att teckna försäkring för stipendiatarbete som utförts under 2017. LPA utövar tillsyn över oförsäkrade stipendier på basis av de anmälningar vi fått av stipendiegivarna. För närvarande gäller tillsynen de arbetsstipendier som anmälts till LPA under 2017 och för vilka ingen försäkringsansökan lämnats in.

Genom att själv lämna in en försäkringsansökan säkerställer du att försäkringstiden bättre motsvarar den tid du arbetat med stöd av stipendiet. Du kan också dra av kostnader från stipendiet om stipendiegivaren gett dig denna möjlighet. Om försäkringen fastställs på LPA:s vägnar utan ansökan från dig, beaktas inga kostnader.

Stipendiaters försäkringsskyldighet

Vi försäkrar varje år runt 5 000 konst- och forskningsstipendiater. Fastän stipendiater har haft rätt till lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring i nästan tio års tid så händer det fortfarande att försäkringsskyldigheten kommer som en total nyhet för stipendiaten.

Tillsynen gäller de stipendiater som inte självmant har utrett sin försäkringsskyldighet. Vid tillsynen uppmanas stipendiaterna att lämna in en försäkringsansökan vid första tillfälle. Om stipendiaten inte gör ansökan inom föreskriven tid fattar vi beslut om försäkringen utifrån de uppgifter som nämns i det tillsynsbrev vi skickar.

Om stipendiegivaren inte har tagit ställning till tidpunkten för stipendiatarbetet anser vi i regel att arbetet har börjat vid ingången av den månad under vilken stipendiegivaren anmälde stipendiet till LPA. Försäkring kan tecknas retroaktivt för det löpande och det föregående kalenderåret (2018 och 2017).

Mer information om tillsynen över försäkringsskyldigheten finns i Stipendiatförsäkringsguiden.

Försäkringsansökan kan göras via våra e-tjänster.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig