Hoppa över navigering

Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland

För att fira det hundraåriga Finland har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA samlat in 100 berättelser från lantbruksföretagare, renskötare, fiskare, skogsägare och konst- och forskningsstipendiater om deras arbete. Berättelserna som delas tillsammans stärker uppskattningen för arbetet och känslan av gemenskap samt ger ökad kraft att orka med arbetet.

Finlands välfärd har sina rötter i lantbruket, och de som arbetar inom primärproduktionen arbetar alla för landets bästa. Konsten ger föda för själen, stärker vår identitet och stöder vårt välbefinnande. Vetenskapen bygger en bro till vår framtid.

Arbetets betydelse bär in i framtiden

I berättelserna om vad som ger inspiration och ger arbetet dess betydelse återkommer ofta friheten i det egna arbetet, närheten till natur och djur, det synliga resultatet av det egna arbetet och produktionen av högklassiga finländska livsmedel. Ett tema i berättelserna som höjer sig över alla andra passar utmärkt nu under vårt jubileumsår – självständighet, att få arbeta på eget sätt och samtidigt för hela landets bästa!

– När vi delar med oss av våra berättelser om arbetet, delar vi samtidigt en stark tro på landet, en tro som når kommande generationer och leder fosterlandet vidare till följande 100-årsperiod, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

100 berättelser om arbete

Berättelserna är finskspråkiga och kan läsas på vår webbplats mela.fi och på Facebook Juureva joukko och Apurahansaajien Mela.

“Jag njuter av att få odla min egen mat. Jag får använda så mycket tid jag behöver för arbetet och ingen kommer och säger att nu är arbetstiden slut.” – Mimmu, lantbruksföretagare

“Välmående boskap och resultatet av egenhändigt arbete. Den natursköna finska lant- och skogsmiljön ger inspiration och kraft för arbetet. Jag producerar finländska livsmedel i en ren miljö och i samma miljö framställer jag också bilder till glädje för människor. Friheten att själv få besluta om förverkligandet av mina egna idéer.” – Hanna, lantbruksföretagare och konstnär

“Inte alla har lika stort kontor som jag: bara himlen sätter gränser, och inte ens grannar eller släktingar kommer och skuggar utan att jag bett dem. Jag får vara ute i naturen hur mycket jag vill och ta pauser när jag vill.” – Esko, kommersiell fiskare

“Det ögonblick då allt är i sin början: den tomma målarduken, varpen i vävstolen, den tomma utställningslokalen innan tavlorna hängs upp eller ögonblicket före ett gruppmöte.” – Timo, stipendiat

“Jag inspireras i arbetet av att få skapa nytt och av att få forska i ett ämne som jag upplever som viktigt. Det bästa i mitt arbete är att ständigt få utmana mig själv och lära mig nytt.” – Annastiina, stipendiat

Ytterligare information ger personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 340 5983.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig