Hoppa över navigering

Vad är en yrkessjukdom?

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av

  • fysikaliska,
  • kemiska eller
  • biologiska

faktorer i arbete eller i andra sådana omständigheter i samband med arbete som omfattas av ersättningsskyldigheten.

En sjukdom kan konstateras vara en yrkessjukdom utgående från en medicinsk undersökning vid vilken det finns tillräcklig information om dina arbetsförhållanden och exponeringen i ditt arbete. Det ska finnas ett sannolikt orsakssamband mellan exponeringen och yrkessjukdomen.

Vanliga yrkessjukdomar

De vanligaste yrkessjukdomarna som LPA ersätter är astma, allergisk snuva, eksem och tröskdammlunga.

Seninflammation i fingrarna, handleden eller underarmen, och epikondylit i överarmen (tennisarmbåge) ersätts som yrkessjukdom om sjukdomen har orsakats av påfrestande, ensidiga upprepade arbetsrörelser som är ovana för personen. Inflammationen måste bero på arbetsrelaterade faktorer.

Karpaltunnelsyndrom kan ersättas om arbetet under en lång tid innan symtomen uppträdde har inneburit upprepade arbetsrörelser som kräver betydande gripkraft och orsakar förträngning av karpaltunneln. Med sådana arbetsrörelser avses rörelser med böjda handleder i kombination med griprörelse. Symtomen måste bero på arbetsrelaterade faktorer.

Sjukdomar i rörelseorganen såsom artros, disksjukdomar eller andra belastningsrelaterade sjukdomar ersätts inte.

Misstänker du att du insjuknat i en yrkessjukdom?

Om du misstänker att du insjuknat i en yrkessjukdom, uppsök läkarvård och fyll i en skadeanmälan. Kom ihåg att anmäla misstanken om yrkessjukdom inom 60 dagar från att yrkessjukdomen uppstod.

Också väsentligt förvärrande av annan arbetsrelaterad skada eller sjukdom ersätts som yrkessjukdom, om förvärrandet sannolikt beror på exponering för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig