Hoppa över navigering

Teckna LFÖPL-försäkring för skogsägare

Teckna en LFÖPL-försäkring för skogsägare inom sex månader efter att du har köpt en skogslägenhet och förutsättningarna för försäkring uppfylls.

Kontakta oss om:

 • du äger över 5 LFÖPL-hektar skog
 • du arbetar i din egen skog så att din arbetsinkomst beräknas uppgå till minst 4 506 euro per år (år 2024)
 • du är familjemedlem och arbetar mot lön på skogslägenheten

Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också en OFLA-arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Försäkringspremierna är avdragbara i beskattningen.

Så här tecknar du en LFÖPL-försäkring

 1. Ansök om försäkring i e-tjänsten

  Fyll i ansökan om försäkring direkt i e-tjänsten.

  LPA-ombudsmännen och LPA:s kundbetjäning hjälper dig att fylla i ansökan.

  I e-tjänsten kan du också godkänna en försäkringsansökan som en ombudsman har fyllt i för din räkning.

 2. Du kan också fylla i en ansökan på papper

  Alternativt kan du fylla i försäkringsansökan i pappersform

  och lämna den till LPA

Du får ditt försäkringsbeslut på posten. Om du är missnöjd med den arbetsinkomst som angivits i försäkringsbeslutet kan du söka ändring i den. Läs hur du söker ändring i ett beslut.

Vår kundtjänst står alltid till tjänst om du har frågor om ditt personliga LPA-skydd. Du kan också använda vår skyddade e-posttjänst för att skicka frågor om din försäkring. Välj då försäkringsärenden som mottagare.

Förändringar i försäkringen

Meddela oss i god tid om det sker förändringar på din skogsbrukslägenhet. Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Se alltså till att anmäla förändringar i tid. Läs om anmälning av förändringar på sidorna för lantbruksföretagare.

Retroaktiv försäkring

Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen fastställs retroaktivt räknat från att verksamheten började, dock högst för det innevarande och de tre föregående kalenderåren. LPA kan ta ut förhöjd försäkringspremie för den retroaktiva tiden.

Försäkringens upphörande

LFÖPL-försäkringen avslutas om du säljer din skogslägenhet eller om ditt arbete upphör. Kom då ihåg att meddela oss om saken, eftersom din försäkring inte upphör automatiskt i sådana fall.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig