Hoppa över navigering

Ålderspension

Du kan börja få ålderspension när du har nått lägsta åldern för ålderspension för din åldersklass. Som ålderspension betalas den arbetspension du tjänat in under hela din tid i arbetslivet.

Om din intjänade arbetspension är liten kan du som ett komplement till arbetspensionen ansöka om folkpension när du fyllt 65 år. Du kan läsa mer om folkpensionen på FPA:s webbplats.

När gå i pension?

De som är födda 1954 eller tidigare har kunnat gå i ålderspension när de fyllt 63 år. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda 1955 eller senare stiger gradvis och är högst 65 år.

Födelseår Lägsta pensionsålder Målsatt pensionsålder *
(uppskattning)
Övre åldersgräns för försäkringsskyldighet
1955 63 år 3 mån. 64 år 1 mån. 68 år
1956 63 år 6 mån. 64 år 5 mån. 68 år
1957 63 år 9 mån. 64 år 9 mån. 68 år
1958 64 år 65 år 1 mån. 69 år
1959 64 år 3 mån 65 år 5 mån. 69 år
1960 64 år 6 mån. 65 år 9 mån. 69 år
1961 64 år 9 mån. 66 år 2 mån. 69 år
1962 65 år 66 år 6 mån. 70 år
1963 65 år 66 år 8 mån. 70 år
1964 65 år 66 år 9 mån. 70 år

* Din målsatta pensionsålder anger till vilken ålder du måste skjuta upp pensioneringen för att få en uppskovsförhöjning som åtminstone motsvarar den minskning som livslängdskoefficienten orsakat.

Pensionsåldern för personer som är födda 1965 eller senare binds till förändringen i den förväntade livslängden och fastställs senare.

Om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande måste du säga upp dig innan pensionen ska börja. Pensionen kan börja tidigast från början av den månad som följer efter tidpunkten då anställningsförhållandet upphör.

Om du har arbetat i den offentliga sektorn, till exempel i en kommun eller i ett statligt verk, kan du kontrollera hos Keva om du har en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder.

Mer information om arbetslösas rätt till ålderspension före pensionsåldern får du från FPA.

Om du redan får någon annan pension

Invalidpension

Invalidpension ändras automatiskt till ålderspension beroende på när din arbetsoförmåga började.

 • Arbetsoförmågan har börjat 2017 eller senare: Invalidpensionen ändras till ålderspension vid den nedre åldersgränsen för ålderspension för åldersklassen.
 • Arbetsoförmågan har börjat 2006-2016: Invalidpensionen ändras till ålderspension när du fyller 63 år.
 • Arbetsoförmågan har börjat 2005 eller tidigare: Invalidpensionen ändras till ålderspension när du fyller 65 år.

För att ta ut den pension som du tjänat in genom arbete vid sidan av invalidpensionen, måste du separat ansöka om den. Du kan ansöka om den pension som du tjänat in vid sidan av invalidpensionen genom att via våra E-tjänster skicka ett kundmeddelande och meddela oss om detta. Om samma arbete fortsätter medan du har ålderspension kan du ta ut pensionen för detta arbete först när det upphört.

Arbetslivspension

Arbetslivspensionen ändras automatiskt till ålderspension från början av månaden efter att du nått din lägsta pensionsålder.

Du måste fylla i en separat ansökan för att ta ut den pension du tjänat in under arbetslivspensionen.

Partiell förtida ålderspension

Du kan ansöka om resten av din ålderspension tidigast när du nått din lägsta pensionsålder och har slutat arbeta. Om du fortsätter att arbeta efter att du nått din lägsta pensionsålder, får du uppskovsförhöjning i den del av pensionen som inte har betalats som partiell förtida ålderspension.

Deltidspension

Du måste ansöka särskilt om ålderspension. Du kan ansöka om att ålderspensionen ska börja tidigast när du nått den lägsta ålder då din åldersklass kan få ålderspension.

Ny deltidspension beviljas inte längre sedan början av 2017. De deltidspensioner som beviljats före 2017 fortsätter som tidigare fram till ålderspensionen.

Avträdelsestöd

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel som kan övergå till att bli ålderspension vid olika tidpunkter.

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor LFÖPL-ålderspension från början av den månad som följer på den månad då du fyller

 • 65 år, om avträdelsen har skett före 2007
 • 63 år, om avträdelsen har skett 2007 eller senare.

För ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension krävs ingen separat ansökan.

Så beräknas din pension

Din ålderspension baserar sig på dina inkomster under din tid i arbetslivet. I dagens läge ökar pensionen med 1,5 procent av de pensionsförsäkrade förvärvsinkomsterna, som består av arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring samt till exempel inkomsterna för lönearbete. För 53–63-åringar ökar pensionen med 1,7 procent av förvärvsinkomsterna under en övergångsperiod fram till utgången av 2025.

Om du fortsätter arbeta efter att du nått din lägsta pensionsålder, tjänar du in mer arbetspension. Du får också en uppskovsförhöjning på 0,4 procent i din pension för varje månad som du fortsätter att arbeta efter att du nått din lägsta pensionsålder. Man kan tjäna in pension fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet för respektive åldersklass.

Om du fortsätter att arbeta samtidigt som du får ålderspension, kan du ta ut den nya pension du tjänat in på inkomsterna för detta arbete när du når den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet.Du kan fortsätta arbeta också efter det, men efter att du nått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet tjänar du inte längre in ny pension.

Man måste alltid ansöka om pension.

Så här går det till

 1. Kontrollera ditt pensionsutdrag

  Din pension beräknas enligt uppgifterna i pensionsutdraget. Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag via LPA:s e-tjänster eller arbetspension.fi.

 2. Bestäm när du vill gå i pension

  Pensionen kan börja tidigast från början av den månad som följer efter den tidpunkt då personen når den lägsta pensionsåldern. Du kan också välja att gå i pension vid en senare tidpunkt. Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader före ansökan.

 3. Fyll i ansökan om ålderspension omsorgsfullt

  Du kan ansöka om ålderspension antingen via våra e-tjänster eller genom att fylla i en ansökningsblankett. Samma ansökan gäller både arbetspension och folkpension. Om du har arbetat utomlands, fyll också i bilaga U.

  Ansöknings- och bilageblanketter finns på webbplatsen under blanketter.

 4. Skicka ansökan och eventuella bilagor till LPA cirka en månad innan du vill gå i pension

  Du kan ansöka om ålderspension via e-tjänsterna eller med en blankett.

  Om du väljer blanketten ska du skicka den till oss

I regel får du ett pensionsbeslut enbart från den pensionsanstalt där du har mest pensionsförsäkrade inkomster för de två senaste åren. I pensionen beaktas dock alla de pensioner som du tjänat in under din tid i arbetslivet och de betalas i allmänhet från en och samma pensionsanstalt. I pensionsbeslutet och beräkningen i bilagan till beslutet anges vad din totala pension består av.

Som bilaga till pensionsbeslutet får du information till exempel om beskattningen av pensionen. Till pensionsbeslutet fogas också en anvisning för sökande av ändring. Efter att du fått ett positivt pensionsbeslut betalas din pension ut på det bankkonto du angett den andra bankdagen varje månad.

När du får ålderspension har du rätt till ett arbetspensionskort som är ett bevis på att du har beviljats pension. Många företag och tjänsteleverantörer beviljar rabatter när du visar upp arbetspensionskortet tillsammans med ditt ID-kort. Du kan ladda ned arbetspensionskortet gratis i din telefon eller beställa ett kort av LPA. Läs mer om arbetspensionskortet och nedladdningen av det här: Arbetspensionskort.

Att arbeta som ålderspensionär

Du behöver inte gå i pension vid din lägsta pensionsålder. Om du fortsätter arbeta, kan du tjäna in en högre pension med en frivillig LFÖPL-försäkring fram till den övre åldersgränsen för försäkring. Du kan fortsätta arbeta också efter det, men du tjänar inte längre in pension.

Du kan läsa mer om att arbeta vid sidan av ålderspensionen här: Information till pensionstagaren.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig