Hoppa över navigering

Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober

LPA sköter det lagstadgade pensions- och olycksfallsskyddet för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA finansierar forsknings-, utbildnings- och informationsverksamhet med arbetarskyddsmedel. Avsikten är att främja skydd i arbetet och arbetshälsa inom lantbruk, yrkesfiske, renskötsel och stipendiatarbete.

LPA:s arbetarskyddsmedel stöder i första hand produktion av ny och allmängiltig information och kunskap. Forskningsresultaten förväntas ge praktisk nytta och kunna främja LPA:s kunders arbetsliv i en tryggare, mer produktiv riktning och samtidigt öka välbefinnandet i arbetet.

Ansökan om arbetarskyddsstipendium

År 2017 styrs arbetarskyddsstipendierna särskilt till projekt som utnyttjar befintlig forskning i syfte att omvandla forskningens rön till fungerande verksamhet och produkter i samarbete med våra kunder. Av forskningsplanen ska framgå på vilket sätt projektet och dess resultat gagnar våra kunder i form av bättre arbetsförhållanden.

Projektet kan till exempel handla om

  • utvecklande av arbetarskydd och arbetshälsa
  • utvecklande av arbetskulturen och välbefinnandet i arbetet
  • utvecklande av riskhantering och strategiarbete på gårdsnivå

Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2017.

Skicka ansökan till LPA, PB 16, 02101 Esbo. Märk kuvertet ”Arbetarskyddsstipendier”.

Ytterligare information ger Erik Lindroos, tfn 029 435 2364 eller erik.lindroos(@)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig