Hoppa över navigering

Vad är LPA?

Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater ett mångsidigt pensionsskydd och social trygghet i olika livssituationer.

Mer än bara en pensionsanstalt

Vi tryggar våra kunders vardag i livets olika skeden. Utöver pensionsförsäkringen sköter vi våra kunders

 • lagstadgade arbetsskadeförsäkring
 • olycksfallsförsäkring för fritiden
 • LPA-sjukdagpenning
 • yrkesinriktade rehabilitering och
 • grupplivförsäkring
 • samt lantbruksföretagarnas och renskötarnas avträdelsestöd.

Vi sköter också förvaltningen av avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare och tillhandahåller rådgivning inom hälsa och säkerhet i arbetet.

Allt detta kallas för LPA-trygghet.

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbetspensioner är lagstadgade

LFÖPL-försäkringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar. Också forsknings- och konststipendiater omfattas av detta pensionsskydd.

Från den lagstadgade LFÖPL-försäkringen betalas pensioner på motsvarande sätt som från övriga delar av arbetspensionssystemet. Du tjänar också in pension på motsvarande sätt som i fråga om andra arbetspensioner. Om den försäkrade dessutom arbetar med annan företagarverksamhet eller utför lönearbete, kompletterar LFÖPL-försäkringen det totala pensionsskyddet.

Lantbruksföretagarnas pensionsförsäkring

För de flesta lantbruksföretagare är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Om företagaren inte omfattas av den obligatoriska försäkringen kan han eller hon teckna en frivillig försäkring.

Som lantbruksföretagare försäkras

 • företagare som självständigt bedriver jord- och skogsbruk samt de familjemedlemmar som deltar i arbetet på gården och får lön för arbetet
 • yrkesfiskare och de familjemedlemmar som deltar i fiskearbetet
 • renskötare och de familjemedlemmar som deltar i renskötseln
 • pensionstagare som förvärvar en lantbruksföretagarverksamhet.

Stipendiaternas pensionsförsäkring

Stipendiater försäkras när

 • de omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • de har i Finland beviljats ett stipendium på minst 1 326 euro (2020) som är avsett för konstnärligt arbete eller forskningsarbete i Finland som pågår minst fyra månader.

Försäkringen är obligatorisk både för dem som mottagit ett personligt stipendium och för dem som arbetar i en arbetsgrupp med stöd av stipendium.

Stipendiater som är under 18 år eller över 68 år eller som får ålderspension kan inte teckna en försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller stipendier som är avsedda för grundexamensstudier eller som är enbart avsedda för kostnader, såsom resestipendier.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig