Hoppa över navigering

Arbetar en familjemedlem på gården?

När sommarsäsongen inleds lönar det sig att säkerställa försäkringsskyddet för familjemedlemmar som arbetar på gården.

För en studerande som har fyllt 18 år och som är skriven på gården kan du ta en LFÖPL-försäkring om han eller hon arbetar på gården och får lön. För familjemedlemmar under 18 år kan det inte tas ut en LFÖPL-försäkring men du kan teckna LPA:s frivilliga försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom som ger familjemedlemmen försäkringsskydd.

Kom ihåg att meddela lön som du betalar åt en familjemedlem i inkomstregistret. Löneuppgifterna ska anges som LFÖPL-lön i inkomstregistret senast på den femte dagen efter betalningsdagen.

Arbetspensionsskydd för unga som har fyllt 18

Det lönar sig alltid att teckna en LFÖPL-försäkring för en familjemedlem som har fyllt 18 år och arbetar på gården. Då sparar familjemedlemmen också in pension för sitt arbete. Även många andra förmåner, till exempel sjukdagspenningen, beräknas utgående från LFÖPL-försäkringen.

Om familjemedlemmen får lön och naturaförmåner för minst 4 506 euro per år är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Det räcker alltså inte med att meddela lönen och naturaförmånerna i inkomstregistret utan familjemedlemmen ska också ta ut en pensionsförsäkring. Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen omfattar alltid försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

LFÖPL-försäkringen kan tas som frivillig försäkring om lönen är lägre än 4 506 euro per år eller om det inte betalas lön alls för arbetet.

En familjemedlem som arbetar tillfälligt på gården och som är skriven på annat håll försäkras enligt ArPL-försäkringen.

Försäkringen för familjemedlemmen påverkar inte företagarnas försäkring eller arbetsinkomster.

Se till olycksfallsskyddet

Även om familjemedlemmen inte har en LFÖPL-försäkring lönar det sig att ta ut en frivillig försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för honom eller henne. I den frivilliga OFLA-försäkringen för arbetstid tillämpas inte åldersgränser. Försäkringen kan alltså tas ut också för personer under 18 år. Den frivilliga försäkringen kan också tas ut för pensionerade familjemedlemmar eller familjemedlemmar som får avträdelsestöd om de deltar i arbetet på gården.

Den frivilliga försäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom är förmånlig i förhållande till de förmåner som den erbjuder och ersätter i större omfattning skador som inträffar i lantbruket än många privata försäkringar.

Läs mer om vårt frivilliga olycksfallsskydd

Se också till familjemedlemmarnas försäkringsskydd

Om du eller en familjemedlem har frågor om försäkringsskyddet lönar det sig att kontakta den lokala LPA-ombudsmannen eller vår kundservice tfn 029 435 2650. Tillsammans utreder vi din familjemedlems försäkringsskydd är uppdaterat. Uppdatera alltid försäkringarna när en familjemedlem börjar eller slutar få lön, arbetet upphör eller om familjemedlemmen flyttar från gården.

Läs mer om försäkringsskyddet för familjemedlemmar

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig