Hoppa över navigering

LPA fick en knapp åtta i betyg av kunderna

För årets första kvartal fick LPA 7,8 i betyg i kundnöjdhetsenkäten. I enkätundersökningen berömdes särskilt LPA-ombudsmännen (8,9), besluten om ålderspensioner och partiella ålderspensioner (8,4), beslutens tydlighet (8,3) och kundtjänsten vid huvudkontoret (8,2). Utrymme för förbättring finns fortfarande i informationen till kunderna om ärenden som är under behandling och i webbsidornas tydlighet. Vi håller för närvarande på att förnya våra webbsidor.

Enkätundersökningen genomfördes av Feelback. Vi kartlägger kundnöjdheten kvartalsvis genom enkätundersökningar. Vi går igenom undersökningsresultaten och utvecklar vår verksamhet utgående från responsen. Enkätfrågorna reviderades i början av året för att de skulle svara bättre mot vår verksamhet som ständigt utvecklas.

Resultaten av kundnöjdhetsenkäten 2018 kan du läsa på vår webbplats: Kundnöjdhet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig