Hoppa över navigering

Personlig rådgivning

Anlita den personliga rådgivningen till stöd för din arbetsförmåga. Tjänsten är avgiftsfri.

Arbetshälsorådgivaren

Arbetshälsorådgivaren betjänar personligen alla som har en försäkring hos LPA i frågor som gäller välbefinnande i arbetet, att orka och att kunna upprätthålla arbetsförmågan.

Som lantbruksföretagare får du hjälp till exempel i frågor som gäller

 • rehabilitering
 • hälsofrämjande verksamhet
 • företagshälsovård.

Som stipendiat får du hjälp till exempel i frågor som gäller

 • att orka
 • välbefinnande i arbetet
 • arbetsförmågan.

Frågor om försäkringsskyddet för stipendiater hör inte till de tjänster som arbetshälsorådgivaren erbjuder.

Kontakta arbetshälsorådgivaren på blanketten Lämna kontaktbegäran på webbsidan Kontaktinformation. Uppge samtidigt om du vill att vi kontaktar dig per telefon eller per e-post. Om du vill att vi ringer upp dig, meddela då vid vilken tidpunkt du vill att vi ringer (vardagar 8–16). Du kan också skicka skyddad e-post till arbetshälsorådgivaren. Välj arbetshälsorådgivaren i listan över mottagare. I den skyddade e-posten används samma språk som din webbläsare använder.

Du kan också ringa till arbetshälsorådgivaren. Arbetshälsorådgivaren betjänar lantbruksföretagare på numret 029 435 2200 och stipendiater på numret 029 435 2210.

Arbetssäkerhetsrådgivare för lantbruksföretagare

Arbetssäkerhetsrådgivaren betjänar dig i frågor som berör säkerheten i arbetet inom lantbruket. Låt oss tillsammans göra din gård till en ännu tryggare arbetsplats!

Med arbetssäkerhetsrådgivaren kan du till exempel diskutera

 • hur du kan göra arbetsmetoderna säkrare och smidigare
 • skyddsåtgärder och skyddsutrustning
 • hjälpmedel i arbetet
 • barnens säkerhet
 • riskbedömning av verksamheten på gården.

Arbetssäkerhetsrådgivaren når du per telefon på 029 435 2100 och per e-post på tyoturvallisuusneuvoja(at)mela.fi. Du kan också skicka en video eller en bild för att beskriva den situation du behöver råd för.

Ta hand om bonden -projektarbetare

Projektarbetarna för projektet Ta hand om bonden stöder lantbruksföretagarna i svåra livssituationer. Du får avgiftsfri och konfidentiell hjälp på låg tröskel av dem.

Du kanske oroar dig för

 • hur du ska orka
 • människorelationer
 • lantbruksföretagandets olika utmaningar
 • förändringar
 • vid utmaningar som gäller arbetsförmågan.

Läs mer om hjälpen som projektet Ta hand om bonden erbjuder och kontakta en projektarbetare i din egen region.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig