Hoppa över navigering

Svårigheter i Lomitusnetti

Vid årsskiftet började vi använda ett nytt pensions- och försäkringsprogram. I och med reformen överfördes Lomitusnetti till en ny servermiljö. Från och med början av året har det i Lomitusnetti, som är avsett för skötseln av företagarnas avbytarrärenden, förekommit störningar som beror på den nya servermiljön. Vi försöker lösa frågan så snabbt som möjligt.

Trots att du kan logga in i tjänsten kan du för tillfället inte lämna in ansökningar och begäran om avbytarservice.

Kontakta din egen lokala enhet om Lomitusnetti inte fungerar

De lokala enheterna tillämpar olika rutiner när det gäller ansökan om avbytarservice och mottagande av begäran om avbytarservice. Kontakta din egen lokala enhet direkt om Lomitusnettis tjänster inte fungerar.

Du kan också lämna din ansökan om vikariehjälp på traditionellt vis till exempel på blanketten som finns på LPA:s webbplats: Blanketter

Helhetsreform av Lomitusnetti på kommande

Vi kommer att förnya Lomitusnetti inom kort för att tjänsten ska motsvara moderna datatekniska krav och kraven på kundvänlighet. Moderniseringen fullföljs i samband med reformen av avbytarförvaltningen. Reformen inleds när det har tagits ett politiskt beslut om omorganisering av förvaltningen av avbytarsystemet. En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsoministeriet lägger fram sitt förslag i slutet av mars.

Vi beklagar besväret som störningarna medför. Om du inte vet hur du ska gå vidare i ett ärende som gäller avbytarservice, vänligen kontakta din egen lokala enhet eller LPA:s team för avbytarservice tfn 029 435 2688.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig