Hoppa över navigering

Mät och upptäck

Börjar du en ny arbetsdag pigg och med gott humör eller känner du dig trött och kraftlös? Engagera dig i att utveckla din arbetsförmåga och må bra!

Hur ska du leda ditt arbete och har du uppdaterat din kompetens? Hur ser dina arbetsförhållanden ut? Vad inspirerar och motiverar dig i arbetet? Lär dig känna igen förändringar i ditt välbefinnande. Gör en övergripande analys av din arbetsförmåga, eftersom den, förutom hälsan och funktionsförmågan, också omfattar andra områden?

Arbetsförmågan är en livslång process

Det är naturligt att arbetsförmågan varierar under livets gång. Arbetsförmågan anses vara god när dina egna resurser står i harmoni med de krav som arbetet ställer.

Om balansen vacklar kan arbetsförmågan stödas med olika metoder som anknyter till resurserna och arbetet. För att kartlägga olika lösningsalternativ får du hjälp till exempel av LPA:s arbetshälsorådgivare eller hos företagshälsovården.

Det är viktigt att lära sig avläsa den egna arbetsförmågan och känna igen förändringar. Om du arbetar ensam utan stöd av en arbetsgemenskap är det ännu viktigare att du tar hand om dina resurser.

Att upptäcka varningssignalerna som gäller ditt eget välbefinnande är den bästa möjliga riskhanteringen! Du får också värdefullt stöd för ditt välbefinnande i arbetet av nätverket som omger dig och dina närmaste.

Stärk dina resurser

Ditt välbefinnande består av valen du gör i din vardag. Gör du varje dag någonting som stöder din arbetsförmåga? Handlar du enligt dina värderingar?

Fundera på vad det är som motiverar dig att upprätthålla din arbetsförmåga. Tänk på välbefinnandet som en del av ditt arbete: när du mår bra både psykiskt och fysiskt har du förutsättningar att utföra arbetet på bästa möjliga sätt och du har fortfarande kraft över för fritiden.

Det finns olika tester för välbefinnandet i arbetet som kan hjälpa dig att identifiera de delområden som det lönar sig att uppmärksamma. Det erbjuds också information till stöd för arbetsförmågan som du kan utnyttja för att stärka dina resurser.

Vi har samlat tester och guider på vår webbplats som kan stöda din arbetsförmåga. Klicka för att läsa mer.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig