Hoppa över navigering

Dröjsmål i handläggningen av förmåner och grundlösa fakturor på grund av vårt nya program

I början av året införde vi ett nytt program för pensioner och försäkringar. Nya arbetsredskap gör alltid att arbetet går långsammare i början tills alla ändringar i rutinerna och programmets arbetsskeden kan tillämpas. Av den här anledningen kan det förekomma mindre dröjsmål i handläggningen av förmåner. Vi gör emellertid vårt bästa för att handläggningstiderna i fortsättningen ska vara så korta som möjligt.

Grundlösa fakturor på grund av ett tekniskt fel – inga åtgärder krävs

Vi informerade den 5.1.2021 om ett tekniskt fel i samband med att vi tog i bruk programmet som ledde till att grundlösa fakturor för försäkringspremier skickades till nätbankerna. Du känner igen en grundlös testfaktura på att adressatens namn är påhittat och på förfallodagarna 15.1.2021, 20.1.2021 och 20.2.2021 i fakturorna.

Vi har utrett ärendet med bankerna och genom samarbete lyckats makulera de grundlösa fakturorna.

Dessa grundlösa testfakturor förutsätter inga åtgärder från våra kunders sida. Du behöver alltså inte göra någonting om du märker en faktura som passar in på beskrivningen i din nätbank. Betala inte den grundlösa fakturan. Om du redan har betalat den grundlösa fakturan räknar vi beloppet till godo i samband med den korrekta fakturan. Vänligen kontakta vår kundtjänst om frågan är oklar eller om du funderar kring den.

Vi beklagar felen som programförnyelsen har lett till och eventuella dröjsmål i handläggningen.

Närmare information får du i vår kundtjänst på numret 029 435 2650

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig