Hoppa över navigering

Flexibilitet för betalning av LPA:s försäkringspremier

Du kan ansöka om förlängd betalningstid för LPA:s försäkringspremier. Det är emellertid viktigt att du kommer överens om längre betalningstid innan fakturan förfaller. Du kan sköta ärendet genom att ringa till faktureringen av försäkringspremier (tfn 029 435 2690). Du kan också ingå överenskommelser om en ny betalningstidtabell via den skyddade eposten.

Du kan få betalningsuppskov i högst 24 månader räknat från den ursprungliga betalningstiden. För uppskovstiden tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med 4 a § i räntelagen. Räntan är 8 procent under tiden 1.1.–30.6.2021. För fakturorna för 2020 är dröjsmålsräntan 4 procent.

Förfallodagarna för fakturor över försäkringspremier kommer att ändras 2021. Vi informerar om detta i början av januari.

Läs mer om försäkringspremierna här.

Närmare information: premiefaktureringsenhet 029 435 2690

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig