Hoppa över navigering

Rådgivningstjänsten för arbetsförmågan stöder lantbruksföretagarna

LPA har utvecklat en ny rådgivningstjänst som stöder arbetsförmågan för sina kunder. Tjänsten tillhandahålls av projektarbetare inom projektet Ta hand om bonden som har fått utbildning till samordnare för arbetsförmågan. De känner till lantbruksföretagarens arbete, servicesystemet som stöder arbetsförmågan och samarbetspartnerna. När företagarens arbetsförmåga i förhållande till kraven i arbetet medför utmaningar söker samordnarna för arbetsförmågan i samarbete med företagaren efter lämpliga lösningar.

Vid sidan om sin verksamhet som samordnare för arbetsförmågan fortsätter projektarbetarna att arbeta med projektet Ta hand om bonden precis som tidigare, projektarbetaren i regionen är alltså både projektarbetare och samordnare för arbetsförmågan. Den nya verksamheten erbjuder ny kunskap och ökar så möjligheterna att bättre kunna hjälpa lantbruksföretagarna med deras utmaningar i anslutning till arbetsförmågan.

Rådgivningen för arbetsförmågan hjälper när du oroar dig för din egen arbetsförmåga

Tjänsten kan också vara betydelsefull till exempel i samband med kartläggningen av rehabiliteringsalternativ. Du får också stöd när du funderar på möjligheterna att fortsätta i arbetet, om du har haft återkommande eller förlängda sjukledigheter, om du får avslag på ansökan om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension eller om produktionsinriktningen på gården eller din livssituation förändras, till exempel till följd av skilsmässa eller om din partner insjuknar.

Lantbruksföretagarna kan själva kontakta samordnaren för arbetsförmågan. Arbetstagare i lantbrukets intressentgrupper och de som hör till nätverket Ta hand om bonden kan också hänvisa lantbruksföretagare till tjänsten. Rådgivningen för arbetsförmåga är en absolut förtrolig kartläggning av helhetssituationen och olika alternativ samt handledning och rådgivning för en utvärdering av lämpliga möjligheter som servicesystemet erbjuder. Tjänsten är avgiftsfri.

För tillfället får du tillgång till rådgivning för arbetsförmågan i Egentliga och Päijänne-Tavastland, mellersta Finland, sydöstra Finland, norra Karelen, södra Savolax, Nyland, Birkaland och i Lappland samt i alla svenskspråkiga regioner. Servicen kommer att utvidgas under året så att den omfattar hela landet.

Närmare information: sakkunnig för företagshälsovård: Arja Peltomäki-Vastamaa tfn 029 435 2459

Läs mera: Rådgivning för arbetsförmågan. Här hittar du projektets kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig