Hoppa över navigering

Utbetalningsdagar för pensioner 2023 och årsinformation till pensionstagarna

Vid årsskiftet skickar vi årsinformation till alla som LPA betalar pension till. Av årsinformationen framgår pensionsbeloppet 2023 och hur mycket pension som betalades ut 2022. Årsinformationenen skickas ut i slutet av december och är framme senast i början av januari.

Med årsinformationen får du en bilaga med information om bland annat indexförhöjningar, arbete vid sidan om pensionen och eventuella inkomstgränser. Du kan också läsa den här bilagan på vår webbplats under Infobrev.

Utbetalningsdagar för pensioner 2023

Vi betalar alltid pensionerna på den andra bankdagen i månaden.

Utbetalningsdagarna för pensionerna 2023 är

3.1
2.2
2.3
4.4
3.5
2.6
4.7
2.8
4.9
3.10
2.11
4.12

En del av pensionstagarna har fel skattesats på sina skattekort − det påverkar i regel inte pensionerna för januari

Ett fel i beräkningen av pensionsskattekorten för 2023 hos Skatteförvaltningen har lett till en för låg skattesats på skattekorten för cirka 596 000 personer. Kunderna behöver dock inte omedelbart göra något eftersom pensionerna för januari beskattas huvudsakligen enligt skattekortet för 2022. Du kan läsa mer om saken på Skatteförvaltningens sida

Läs mer om pensionerna på webbsidan Information till pensionstagare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig