Hoppa över navigering

Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare

Lantbrukets säkerhetstävling ordnades nu för andra gången. Prisutdelningen skedde på lantbruksutställningen Farmari i Seinäjoki den 14 juni 2017. Tävlingen var ett samarbete mellan LPA, tidningen Käytännön Maamies, Lokaltapiola och Arbetshälsoinstitutet. Ett fyrtiotal tävlingsbidrag hade anmälts före slutet av fjolåret och tävlingsjuryn hade under våren valt ut elva bidrag till finalen. Alla finalister fick ett diplom och de tre bästa belönades med priser som donerats av LPA, Lokaltapiola och Arbetshälsoinstitutet.

Tävlingen sökte idéer och innovationer som främjar säkerheten i lantbruket genom att förebygga olycksfall, yrkessjukdomar och materiella skador. Tävlingsbidraget kunde vara till exempel en maskin, en metod, en idé eller ett funktionssätt som hindrar att skador uppstår.

De tävlingsbidrag som kom in var mycket varierande och visar att varje lantbruksföretagare kan förbättra säkerheten och arbetsförhållandena på sin gård. Säkerheten förbättras redan genom att man stannar upp och funderar på frågan utifrån det egna arbetet och den egna gården. Då man tänker på säkerheten och bedömer riskerna främjar man både sin egen och omgivningens säkerhet.

Bur för flytt av kalvar ökar säkerheten och sparar ryggen

Vinnare i tävlingen blev Jere Jääskeläinen med en kalvbur som kopplas till frontlastaren på traktorn. Priset hade donerats av LPA och bestod av ett paket med personlig skyddsutrustning till ett värde av 2 500 euro och tillhörande utbildning.

Jääskeläinen har en dikogård och fick idén till buren efter att ha skadat ryggen när han flyttade en nyfödd kalv. Han blev tvungen att hitta på något hjälpmedel för att kunna fortsätta arbeta. Det var för påfrestande för skötaren att bära kalven från betet till djurstallet och dessutom var det farligt eftersom kon var nervös efter kalvningen och kunde anfalla skötaren. Jääskeläinen berättar att buren har gjort det betydligt lättare att hämta kalvar från betet. Buren hindrar allvarliga olycksfall och minskar belastningen genom att man inte behöver bära kalven. Med buren kan man också ensam hämta kalvar utan risk.

Barnen lär sig om säkerhet och torken blir en säkrare plats

Som tvåa placerade sig Ismo Lassilas idé om barnens eget kort för en trygg gård. Kortet innehåller en kartläggning av farliga platser på gården och gemensamma spelregler som lär barnen att röra sig tryggt på gårdsplanen och hur de ska agera till exempel när maskiner närmar sig. Tävlingsjuryn ansåg att kortet och den tillhörande handledningen ger barnen färdigheter att förstå vad som är farligt och att kortet därigenom minskar risken för allvarliga förluster. Barn som bär kortet med sig blir också länge påminda om att tänka på säkerheten och lägga sig till med trygga vanor.

Tredje plats vanns av Jyrki Näkki, som med sina idéer hade lyckats göra spannmålstorken till en betydligt säkrare plats. Ergonomin har beaktats, fallrisken minskats genom olika lösningar och exponeringen för damm minskats på flera sätt.

Priset för andra plats hade donerats av Lokal Tapiola och bestod av en fondandel värd 1 500 euro. Tredje pris var skyddsutrustning som Arbetshälsoinstitutet donerat till ett värde av 750 euro.

Alla finalbidrag presenteras i Käytännön Maamies

Under våren har man kunnat läsa om lantbrukets säkerhetstävling i tidningen Käytännön Maamies. De tre premierade förslagen och ett förslag som fick diplom har redan presenterats. Resten av de bidrag som fick diplom kommer att presenteras i tidningen senare i år.

Det vinnande förslaget kan ses på Youtube.

Här är en lista över alla förslag som kom med i finalen.

Ytterligare information ger arbetarskyddsagronom Erik Lindroos på LPA, tfn 0500 467 658.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig