Hoppa över navigering

Index och livslängdskoefficient för 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt index och livslängdskoefficienten för arbetspensionstryggheten för 2021.

Arbetspensionsindex

Arbetspensionsindex fastställdes till 2631. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindex så att pensionerna nästa år höjs med cirka 0,5 procent. Arbetspensionsindexet påverkas till 20 procent av förändringen av lönerna och till 80 procent av förändringen i prisnivån.

Lönekoefficient

Lönekoefficienten fastställdes till 1,465. Jämfört med 2020 höjs lönekoefficienten med cirka 1,3 procent. Lönekoefficienten används i beräkningen av den kommande arbetspensionen. Med den justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten för 2021 är 0,94984. Med livslängdskoefficienten anpassas pensionsbeloppen till den förväntade livslängden och den beräknas årligen för åldersklassen som fyller 62 år.

Livslängdskoefficienten för 2021 tillämpas på ålderspensionen för pensionstagare som är födda 1959. Livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen kan motverkas genom att man arbetar längre.

Den lägsta pensionsåldern för personer födda 1959 är 64 år och 3 månader och den målsatta pensionsåldern som kompenserar livslängskoefficientens verkan är 65 år och 5 månader.

Livslängdskoefficienten påverkar också partiella ålderspensioner, invalidpensioner, arbetslivspensioner och familjepensioner.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets meddelanden:
Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2021 har fastställts

Livslängdskoefficienten fastställd för 2021

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig