Hoppa över navigering

Vanliga frågor om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Jag låter alltid pälsningen utföras av ett företag som är specialiserat på det. Kan jag köpa de timmarna som extraledighet?

Extraledigheten kan bara användas till de sysslor som du själv ansvarar för inom skötseln av pälsdjuren. I det här fallet kan du således inte köpa pälsningen som extraledighet. I ett fall där man själv normalt sköter pälsningen kan extraledighetstimmar användas till det.

Beaktas även decimaler vid uträkningen av sex husdjursenheter?

Ja, decimaler beaktas.

Beaktas alla pälsdjur när antalet husdjur räknas ut?

Bara de pälsdjur som hålls för avelsändamål beaktas när antalet husdjursenheter räknas ut.

Jag glömde att före slutet av oktober ansöka om avbytarservice för följande år och lämnade in ansökan först i december. Den enda orsaken till förseningen är glömska. Kan glömska betraktas som ett vägande skäl så att en ansökan som lämnats in efter utsatt tid kan godkännas?

Glömska kan inte betraktas som ett vägande skäl. Som ett vägande skäl kan betraktas till exempel att du inlett pälsdjursproduktionen först efter utgången av ansökningstiden.

Kan jag få ersättning för själv ordnad avbytarservice fastän min ansökan om ersättning har kommit in till den lokala enheten en dag för sent?

Bara om det vore oskäligt att vägra ersättning på grund av förseningen. I allmänhet anses det vara oskäligt att vägra ersättning i en situation där orsaken är helt oberoende av sökanden.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig