Hoppa över navigering

Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare

Läget var exceptionellt stramt för LPA:s kunder under det avslutade verksamhetsåret. I jordbrukets krispaket ansågs det viktigt att både stödja lantbruksföretagare ekonomiskt och satsa på att de ska orka med sitt arbete. På så sätt har redan drygt 200 lantbruksföretagare fått experthjälp via LPA vid utmaningar vad avser att orka med arbetet och klara ekonomin. – Ingen ska lämnas ensam, framhöll verkställande direktör Päivi Huotari vid delegationens vårmöte i Esbo den 5 april.

Projektet Ta hand om bonden ger stöd för att orka

Projektet Ta hand om bonden stöder lantbruksföretagare i ekonomiska svårigheter. Projektarbetarna vid LPA och andra projekt i landskapen träffar företagare och hjälper dem att få rätt slags hjälp. Lantbruksföretagare kan ansöka om en köptjänstförbindelse för experthjälp inom ekonomi, juridik eller social- och hälsovård.

– Med hjälp av de erfarenheter vi får av projektet ska vi vidareutveckla vårt förebyggande arbetshälsofrämjande arbete även för andra kundgrupper, berättar Huotari.

Ett arbetshälsoprojekt för att stödja stipendiater att orka med sitt arbete kommer att inledas i år. I likhet med lantbruksföretagare arbetar stipendiater ofta ensamma, vilket även ökar den psykiska belastningen i arbetet.

Stöd vid likviditetsutmaningar

Konkreta åtgärder för att underlätta kundernas svåra situation är LPA:s beslut att under en bestämd period vara extra flexibel i fråga om betalningstiden för försäkringspremierna och i fråga om dröjsmålsräntan. Kundernas avgifter för lantbruksavbytarservice har också sänkts för innevarande år. Vad gäller vidareutvecklandet av avbytarverksamheten väntar vi på att en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet ska slutföra sitt arbete så att förslagen kan sändas på remiss i april.

Betydande reformer av förmåner

Under det gångna året var exceptionellt mycket personalresurser vid LPA bundna till förberedelserna för att genomföra pensionsreformen och de ändringar som måste göras på grund av den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Vi lyckades sköta båda reformerna utan större problem. I arbetspensionsärenden får kunderna beslut på sina ansökningar klart snabbare från oss än i snitt inom branschen.

– Detta år koncentrerar vi oss särskilt på att förkorta handläggningstiderna för olycksfallsersättningar, lovar Huotari.

Serviceprinciper som stöd för att utveckla kundupplevelsen

I syfte att förenhetliga verksamheten och utveckla servicen publicerade LPA sina serviceprinciper för kunderna under temat Palveleva Mela – PAMELA, på svenska: LPA ger god service.

– Vi producerar LPA-trygghet sakkunnigt och effektivt, vi lyssnar på kunderna och sätter värde på dem, sammanfattar chefen för LPA:s försäkrings- och välfärdsenhet Päivi Wallin.

Snabb och effektiv service

LPA:s totala driftskostnader sjönk från året innan trots flera omfattande projekt. Verksamheten utvecklades genom att strömlinjeforma processerna och fördela personalresurserna bättre.

– Som en del av vår framtida strategi kommer de centrala målen under de kommande åren att handla om att effektivt stödja kundernas välmående, göra servicen smidig och kundnära samt förbättra effektiviteten genom att omforma verksamheten, konstaterar Huotari.

Värdet av de förmåner och tjänster som betalades från LPA var 1 189 miljoner euro (år 2015 var värdet 1 197 miljoner euro) då avbytarverksamheten medräknas. LPA hade vid årets slut 65 100 LFÖPL-försäkrade kunder, av vilka drygt 3 000 var stipendiater. De olycksfallsförsäkrade kunderna var 85 400 och pensionstagarna 121 500. Under verksamhetsåret tog LPA emot cirka 60 000 ansökningar om försäkringar och förmåner.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari, LPA, tfn 050 500 4514.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig