Hoppa över navigering

Olycksfallspensionerna för december 2020 betalades redan 30.11.2020

Den officiella betalningsdagen för olyckspensioner som LPA betalar är den första bankdagen i månaden. Bankerna överför emellertid betalningarna till kontot redan före den officiella betalningsdagen och därför har olyckspensionerna ofta funnits på kundernas konton redan på den sista bankdagen i månaden innan. Tidtabellerna för bankernas överföringar har nu ändrats och från och med början av 2021 kommer olyckspensionerna alltid att finnas på mottagarens konto på den första bankdagen i månaden.

Olycksfallspensionerna för december 2020 betalades på kundernas konton redan 30.11.2020 medan pensionen för januari 2021 fanns på kontot först 4.1.2021. Till följd av ändringarna i tidtabellerna betalades pensionerna inte på kontot i december 2020 eftersom pensionen för december redan hade betalats i november och olycksfallspensionen sedan början av 2021 alltid finns på kontot på den första bankdagen i betalningsmånaden.

Närmare information får du i vår kundtjänst på numret 029 435 2650

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig