Hoppa över navigering

Årsinformation till försäkrade samt fakturor för början av året

Årsinformation till försäkrade postas till våra kunder i januari. I årsinfon ser du vilken LPA-trygghet du har i kraft. Bilagan som följer med årsinformationen finns också att läsa på vår webbplats:

Bilaga till årsinformationen (lantbruksföretagare, fiskare, renskötare, skogsägare)
Bilaga till årsinformationen (stipendiater)

LFÖPL-försäkringspremiefakturor

I januari postar vi LFÖPL-försäkringspremiefakturor till våra lantbruksföretagar-, fiskar-, renskötar- och skogsägarkunder. Du får en LFÖPL-faktura i januari om du betalar fakturan i två eller tre rater. Fakturabilagan finns också att läsa på vår webbplats: Bilaga till LFÖPL-försäkringspremiefakturan.

Om det har skett förändringar i ditt arbete kan du bekvämt ändra arealuppgifterna eller din LFÖPL-arbetsinkomst i våra e-tjänster.

OFLA-försäkringspremiefakturor

I januari skickar vi också fakturorna för den frivilliga OFLA-försäkringen för arbetstid och för OFLA-fritidsförsäkringen. Hela årets försäkringspremie faktureras på samma faktura. Fakturabilagan finns att läsa på vår webbplats: Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig