Hoppa över navigering

Försäkring för pensionärer

Det lönar sig att se till att försäkringsskyddet är i ordning också när du är pensionerad och fortfarande arbetar.

Det beror på din pension hur mycket du kan arbeta vid sidan av pensionen och vilka försäkringar du kan ta.

Till exempel vid sidan av ålderspensionen kan man arbeta fritt och tjäna in ny pension med en frivillig LFÖPL-försäkring fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. För dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år.

När den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör, upphör också OFLA-arbetsskadeförsäkringen.  Du kan fortfarande teckna en frivillig OFLA-försäkring, om arbetet fortsätter till ett värde på över 2 253 euro per år (2024). Läs mer om den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Rehabiliteringsstöd

När du får rehabiliteringsstöd justeras din försäkring så att den motsvarar den arbetsinsats som du fortsätter med.  När ditt rehabiliteringsstöd upphör och din arbetsinsats förändras, ska du meddela LPA om det så att din arbetsinkomst kan justeras på rätt nivå.

Om du under den tid du fått rehabiliteringsstöd inte haft LFÖPL-försäkring, kontakta LPA och ta reda på hur din försäkringssituation ser ut när du återvänder till arbetet.

Avträdelsestöd

Du kan inte arbeta som lantbruksföretagare när du får avträdelsestöd. Om du till exempel hjälper förvärvaren med arbetena på gården kan du teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Vilande avträdelsestöd

Vid vilande avträdelsestöd kan du ta en LFÖPL-försäkring som familjemedlem om du fortsätter arbeta på gården. Om din lön är minst 4 506 euro per år (2024), är försäkringen obligatorisk.

LFÖPL-försäkringen gäller inte längre efter att betalningen av avträdelsestödet påbörjats. Om villkoren för försäkring uppfylls kan du teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Partiell förtida ålderspension

När du får partiell förtida ålderspension kan du arbeta utan begränsningar och din försäkring kan fortsätta som förut. Kontakta LPA om det sker förändringar i ditt arbete.

Olycksfallspension

När du får olycksfallspension som beviljats tills vidare kan du LFÖPL-försäkras till den del som du kan arbeta på din gård. Arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring ska justeras innan olycksfallspension beviljas så att inkomsten motsvarar din arbetsinsats under tiden efter olyckan.

Invalidpension

Som invalidpensionstagare kan du fortsätta arbeta inom ramen för din arbetsförmåga och förvärvsinkomstgränsen. Din LFÖPL-försäkring kan vara antingen obligatorisk eller frivillig beroende på din arbetsinkomst. Försäkringen justeras så att den motsvarar värdet av ditt arbete när invalidpensionen börjar.

När din invalidpension ändras till ålderspension upphör din obligatoriska LFÖPL-försäkring. Du måste fylla i en separat ansökan för att ta ut den pension du tjänat in under pensionen. Den pension du tjänat in under din invalidpension läggs genom din ansökan till din befintliga pension när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Arbetslivspension

Som arbetslivspensionstagare kan du fortsätta arbeta inom ramen för förvärvsinkomstgränsen. Din LFÖPL-försäkring kan vara antingen obligatorisk eller frivillig beroende på din arbetsinkomst.

När din arbetslivspension ändras till ålderspension upphör din obligatoriska LFÖPL-försäkring. Du måste fylla i en separat ansökan för att ta ut den pension du tjänat in under pensionen. Den pension du tjänat in under din arbetslivspension läggs genom din ansökan till din befintliga pension när arbetslivspensionen ändras till ålderspension.

Ålderspension

När du går i ålderspension upphör din obligatoriska LFÖPL-försäkring.  Du kan ta en frivillig försäkring om du fortsätter med att arbeta och villkoren för försäkring uppfylls. Du kan också teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Din frivilliga LFÖPL-försäkring upphör när ditt arbete upphör eller senast när du når den övre gränsen för försäkring.  Du kan då ansöka om betalning av den nya pension som du tjänat in vid sidan av pensionen. Om du fortsätter arbeta ännu efter det kan din frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkring fortsätta.

Befrielse från LFÖPL-försäkring

Före år 2001 har man på vissa villkor kunnat få befrielse från LFÖPL-försäkring. Om du har blivit befriad från LFÖPL-försäkring och ditt lantbruksarbete upphör eller det sker andra förändringar på gården ska du meddela LPA om det.

Om ditt lönearbete eller ditt övriga företagararbete upphör finns det inte längre förutsättningar för befrielsen.

Om du vill förbättra ditt pensionsskydd kan du själv ansöka om att befrielsen ska upphöra. När befrielsen en gång har upphört kan den inte återställas. Nya befrielser beviljas inte längre efter 2001.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig