Hoppa över navigering

Förändringar i arbetet

När det sker förändringar i ditt arbete eller i företagets verksamhet, anmäl dem till oss i god tid.

Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Utöver pensionen beräknas många förmåner och ersättningar utgående från din arbetsinkomst. Därför är det viktigt att din arbetsinkomst motsvarar din arbetsinsats så exakt som möjligt.

Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Därför gäller det alltså att anmäla förändringar i tid. En försäkring kan avslutas retroaktivt, om villkoren för försäkring inte längre uppfylls efter förändringarna. Detta kan vara fallet till exempel när du säljer hela gården.

Om du flyttar utomlands för att arbeta tillfälligt eller flyttar permanent, anmäl det till oss i god tid. En av villkoren för försäkring är att försäkringstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer om försäkring vid arbete utomlands på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Kontakta alltid LPA när

  • ditt arbete eller företagets verksamhet ändras väsentligt
  • företagsformen ändras
  • antalet företagare ändras
  • du inleder en kompletterande verksamhet
  • en familjemedlem börjar eller slutar arbeta i företaget
  • du flyttar utomlands för att arbeta tillfälligt eller permanent
  • du köper eller säljer jordbruksmark eller skog eller
  • du arrenderar mark eller överlåter mark som du arrenderat.

Hur anmäler jag förändringar?

Du kan sköta dina försäkringsärenden via våra e-tjänster: här kan du göra en ansökan om ändring av arbetsinkomst och anmäla ändringar av åkermarks- eller skogsareal. Du kan också kontrollera dina uppgifter, följa behandlingen av dina ansökningar och skicka oss bilagor eller andra handlingar.

Via e-tjänsten kan du också skicka oss meddelanden och frågor om din personliga LFÖPL-trygghet.

Du kan också anmäla förändringar via en LPA-ombudsman eller genom att kontakta vår kundtjänst: Kontaktinformation.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig