Hoppa över navigering

Planerar du att gå i partiell ålderspension?

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt index för arbetspensionsskyddet för 2023. Förhöjningen av arbetspensionsindex vid årsskiftet är exceptionellt stor, 6,8 procent. Lönekoefficienten stiger med 3,8 procent jämfört med 2022.

Det exceptionellt höga arbetspensionsindexet påverkar pensionerna som beviljas vid årsskiftet så att den som går i pension under löpande år får en högre indexförhöjning än den som går i pension första efter årsskiftet. Hos LPA har höstens diskussion om förhöjningen av arbetspensionsindex framför allt tagit sig uttryck i ett stort antal förfrågningar. Antalet pensionsansökningar har också stigit, särskilt antalet ansökningar om partiell förtida ålderspension.

Antalet ansökningar om partiell förtida ålderspension hos LPA har ökat med cirka 30 procent. I september ökade antalet ansökningar med cirka 50 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och det verkar som om antalet ansökningar i oktober stiger ytterligare. Den partiella ålderspensionens popularitet beror sannolikt på indexförhöjningen vid årsskiftet men även de snabba prisförhöjningarna.

Vad innebär partiell förtida ålderspension?

Den partiella ålderspensionen är en förmån som du kan ansöka om när du har fyllt 61. Du kan ta ut antingen 25 procent eller 50 procent av din kommande pension som partiell ålderspension. Pensionens eurobelopp beror på hur mycket arbetspension du har tjänat in när du går i partiell ålderspension. Du kan arbeta vid sidan om den partiella ålderspensionen och pensionen fortgår tills du går i ålderspension. Observera emellertid att den andel som du tar ut minskar din kommande pension. Pensionsandelen som du väljer att ta ut minskar med 0,4 procent för varje månad före den egentliga ålderspensionen.

Ansökan om partiell ålderspension

Du kan ansöka om partiell ålderspension i vår elektroniska e-tjänst eller genom att fylla i blanketten för ansökan om partiell förtida ålderspension.

Partiell ålderspension beviljas inte retroaktivt. Om du planerar att gå i partiell ålderspension och du vill dra nytta av indexförhöjningen vid årsskiftet ska din pensionering inledas senast den 1.12.2022. Då måste du lämna in din pensionsansökan till LPA senast under november månad. Om vi får din ansökan först i december kan du inte beviljas partiell ålderspension med början den 1.12.2022.

Läs mer om partiell förtida ålderspension: Partiell ålderspension

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig