Hoppa över navigering

Du som använder Melan työeläkekortti i din Android-telefon, vänligen ladda ner den nya appen

Vi har publicerat en ny app med LPA:s arbetspensionskort för Android-användare. Det har genomförts tekniska förbättringar i appen, men i övrigt fungerar den som tidigare.

Ladda ner den nya appen i Google Play-butiken. Den nya appen finns i Google Play-butiken under namnet Melan työeläkekortti 2024. Den gamla appen uppdateras inte längre och kommer snart att tas ur bruk helt och hållet.

För Iphone-användare ändras ingenting.

Appen Melan työeläkekortti är på samma sätt som det traditionella arbetspensionskortet ditt intyg över att du har beviljats pension. Många företag och serviceproducenter beviljar rabatter när du visar upp arbetspensionskortet tillsammans med en ID-handling. Du kan få arbetspensionskortet när du går på permanent pension, det vill säga när du får ålderspension, arbetslivspension, full invalidpension eller avträdelsestöd.

Läs mer on om arbetspensionskortet på sidan Information för pensionstagare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig