Hoppa över navigering

Vårens fakturor över försäkringspremier postas till lantbruksföretagarna

Snart får lantbruksföretagare, fiskare, skogsägare och renskötare som är LPA:s kunder sina fakturor över LFÖPL-försäkringspremierna per post. Du får fakturan snart om du betalar din LFÖPL-premie i en eller två rater. Du kan också beställa fakturorna direkt till din nätbank.

Fakturan förfaller den 25.10.2020. Använd fakturans referensnummer. Referensnumren på LPA:s fakturor över försäkringspremier är alltid specifika för enskilda fakturor. Du kan använda referensnumret för en faktura.

Meddela ändringar

Kom ihåg att meddela LPA om ditt arbete på gården har upphört eller om det har inträffat förändringar i gårdens verksamhet. Du kan anmäla ändringarna i vår e-tjänst eller genom att kontakta en LPA-ombudsman eller vår kundservice.

Om du behöver längre betalningstid, vänligen kontakta oss på numret 029 435 2690.

Aktualisera ditt försäkringsskydd

Med fakturan får du en bilaga i vilken vi informerar om alla frågor som gäller ditt försäkringsskydd och försäkringspremierna. Du kan också läsa bilagorna på LPA:s webbplats: Bilagor till fakturor.

Har du frågor?

Har du frågor om fakturan för försäkringspremier eller betalningen av den? Läs mer om försäkringspremierna i Vanliga frågor och svar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig