Hoppa över navigering

Regeringen föreslår en extra indexförhöjning bland annat av avträdelsestödets kompletteringsdel och barnförhöjning

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om en förhöjning av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex med 3,5 procent från och med 1.8.2022. Syftet med propositionen är att trygga betalningsförmågan hos pensionstagare och förmånstagare med låga inkomster då inflationen stiger. Justeringen höjer förmånerna enligt propositionen för tiden 1.8–31.12.2022. Vanligtvis justeras folkpensionsindex årligen vid årsskiftet. Den extra indexförhöjningen gäller inte förmåner som är bundna till arbetspensionsindex.

Den extra indexförhöjningen som regeringen föreslår höjer folkpensionen, garantipensionen, familjepensionen i enlighet med folkpensionen och avträdelsestödets kompletteringsdel och barnförhöjning.

Enligt förslaget höjs också bland annat sjukdagpenningen, olika stöd för barnomsorg, förmåner som betalas utgående från arbetslöshet, ersättningen för alterneringsledighet och studiepenningen.

Hur påverkar en eventuell indexförhöjning?

Förhöjningen av en enskild förmån är enligt förslaget cirka 3,5 procent. Om riksdagen godkänner regeringens förslag justerar de som betalar förmånerna, till exempel LPA, förmånerna som ska betalas ut. Den som får förmånen eller pension behöver alltså inte särskilt ansöka om den extra indexförhöjningen.

Läs mer:
I FPA:s meddelande: Regeringen föreslår tidigarelagd höjning av folkpensionsindexet
I social- och hälsovårdsministeriets meddelande: Regeringen föreslår en extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna 2022 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig