Hoppa över navigering

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenningen är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, såsom säsonginfluensa.

När du insjuknar ska du alltid kontakta läkare eller din hälsovårdscentral. För att kunna betala ut LPA-sjukdagpenning behöver vi alltid ett skriftligt sjukintyg. Om du inte kan uppsöka läkare kan du också lämna in ett skriftligt sjukintyg som en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare har gett och som du fått per telefon eller via en webbapplikation som hälsovården tillhandahåller.

Sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen från FPA för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

LPA-sjukdagpenning kan endast betalas om du vid insjuknandet har en gällande LFÖPL-försäkring eller om din försäkringsansökan har nått LPA senast dagen före arbetsoförmågan började.

Du kan få LPA-sjukdagpenning från den femte sjukdagen. Sjukdagpenningen föregås av en självrisktid som är dagen för läkarbesöket och tre därpå följande dagar.

Betalningen av sjukdagpenning upphör senast när självrisken för FPA:s sjukdagpenning uppfylls. Självrisktiden är dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, inklusive vardagslördagar och helgdagsaftnar.

Om FPA beviljar dig partiell sjukdagpenning kan du som LFÖPL-försäkrad få LPA:s sjukdagpenning medan under FPA:s självrisktid.

LPA-sjukdagpenning betalas inte till följd av arbetsoförmåga som beror på olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Om du har råkat ut för ett olycksfall i arbetet eller du misstänker att du har insjuknat i en yrkessjukdom ska du uppsöka läkare. Skadeanmälan om olycksfall i arbetet eller yrkessjukdomar ska lämnas in inom 60 dagar från att olycksfallet har inträffat.

Som lantbruksföretagare kan du ha rätt till vikariehjälp om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall. Läs mera om förutsättningarna för att få vikariehjälp och om ansökan.

Ska jag söka ersättning från LPA eller FPA?

Längden på din sjukledighet avgör om du i första hand ska ansöka om sjukdagpenning hos LPA eller FPA.

Ansök om ersättning hos LPA, om längden på din sjukledighet utöver dagen för läkarbesöket är under 9 vardagar.

En dag för läkarbesöket, tre självriskdagar och åtta dagar för LPA-sjukdagpenningOm din sjukledighet fortsätter över 9 vardagar utöver dagen för läkarbesöket, ansök om ersättning hos FPA. Ansök om sjukddagpenning hos FPA inom två månader från början av arbetsoförmågan.

En dag för läkarbesöket, tre självriskdagar, åtta LPA-sjukapenningdagar och sen börjar FPA sjukpenning

När du fyller i FPA:s ansökan kom ihåg att kryssa för punkten om dagpenning för LFÖPL-försäkrade. FPA skickar uppgiften om din sjukledighet till LPA för betalning av LPA-sjukdagpenning.

Jag är också FöPL-företagare

Vid beräkningen av sjukdagpenningen beräknar FPA också arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen för eventuell övrig företagsverksamhet samt lön för förvärvsarbete.

Om du har en FöPL-försäkring för övrig företagarverksamhet, ansök alltid om sjukdagpenning direkt hos FPA. När du fyller i FPA:s ansökan kom ihåg att kryssa för punkten om ansökan om dagpenning för LFÖPL-försäkrade eftersom du kan få ersättning för självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning både från din LFÖPL- och din FÖPL-försäkring.

Hur ansöker jag om LPA-sjukdagpenning?

Du kan ansöka om LPA-sjukdagpenning

För att kunna bevilja LPA-sjukdagpenning behöver vi alltid ett läkarintyg. Det lönar sig att tala om för läkaren att LPA-sjukdagpenning också betalas för veckoslut. Du kan skicka läkarintyget till oss via våra e-tjänster och länken Skicka bilagor.

Ansök om LPA-sjukdagpenning inom 6 månader från början av arbetsoförmågan.

Så bestäms LPA-sjukdagpenningen

Storleken på LPA-sjukdagpenningen baserar sig på din arbetsinkomst i den försäkring du har hos LPA. Ersättningen per dag är 1/514 av din arbetsinkomst per år avrundat till närmaste euro. Också FPA använder din försäkrade inkomst som betalningsgrund för dagpenningen.

Du kan beräkna din LPA-sjukdagpenning med hjälp av vår räknare: LPA-trygghetsräknaren för lantbruksföretagare eller LPA-trygghetsräknaren för stipendiater.

LPA-sjukdagpenningen är beskattningsbar inkomst.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig