Hoppa över navigering

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenningen är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, såsom säsonginfluensa.

Sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen från FPA för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

LPA-sjukdagpenning kan endast betalas om du vid insjuknandet har en gällande LFÖPL-försäkring eller om din försäkringsansökan har nått LPA senast dagen före arbetsoförmågan började.

Du kan få LPA-sjukdagpenning från den femte sjukdagen. Sjukdagpenningen föregås av en självrisktid som är dagen för läkarbesöket och tre därpå följande dagar.

Betalningen av sjukdagpenning upphör senast när självrisken för FPA:s sjukdagpenning uppfylls. Självrisktiden är dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, inklusive vardagslördagar och helgdagsaftnar.

Ska jag söka ersättning från LPA eller FPA?

Längden på din sjukledighet avgör om du i första hand ska ansöka om sjukdagpenning hos LPA eller FPA.

Ansök om ersättning hos LPA, om längden på din sjukledighet utöver dagen för läkarbesöket är under 9 vardagar.

En dag för läkarbesöket, tre självriskdagar och åtta dagar för LPA-sjukdagpenningOm din sjukledighet fortsätter över 9 vardagar utöver dagen för läkarbesöket, ansök om ersättning hos FPA. Ansök om sjukddagpenning hos FPA inom två månader från början av arbetsoförmågan.

En dag för läkarbesöket, tre självriskdagar, åtta LPA-sjukapenningdagar och sen börjar FPA sjukpenning

När du fyller i FPA:s ansökan kom ihåg att kryssa för punkten om dagpenning för LFÖPL-försäkrade. FPA skickar uppgiften om din sjukledighet till LPA för betalning av LPA-sjukdagpenning.

Jag är också FöPL-företagare

Vid beräkningen av sjukdagpenningen beräknar FPA också arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen för eventuell övrig företagsverksamhet samt lön för förvärvsarbete.

Om du har en FöPL-försäkring för övrig företagarverksamhet, ansök alltid om sjukdagpenning direkt hos FPA. När du fyller i FPA:s ansökan kom ihåg att kryssa för punkten om ansökan om dagpenning för LFÖPL-försäkrade.

Hur ansöker jag om LPA-sjukdagpenning?

Du kan ansöka om LPA-sjukdagpenning

För att kunna bevilja LPA-sjukdagpenning behöver vi alltid ett läkarintyg. Det lönar sig att tala om för läkaren att LPA-sjukdagpenning också betalas för veckoslut. Du kan skicka läkarintyget till oss via våra e-tjänster och länken Skicka bilagor.

Ansök om LPA-sjukdagpenning inom 6 månader från början av arbetsoförmågan.

Så bestäms LPA-sjukdagpenningen

Storleken på LPA-sjukdagpenningen baserar sig på din arbetsinkomst i den försäkring du har hos LPA. Ersättningen per dag är 1/514 av din arbetsinkomst per år avrundat till närmaste euro. Också FPA använder din försäkrade inkomst som betalningsgrund för dagpenningen.

Du kan beräkna din LPA-sjukdagpenning med hjälp av vår räknare.

LPA-sjukdagpenningen är beskattningsbar inkomst.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig