Hoppa över navigering

Avbytarservice som du ordnar själv

Om du vill kan du ordna avbytarservicen själv. Här är det fråga om semester, vikariehjälp och subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Den lokala enheten betalar ersättning för det utförda avbytararbetet direkt till serviceproducenten.

Ansökan om avbytarservice

De lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster ska hos den lokala enheten ansöka om rätt till avbytarservice på samma sätt som de som anlitar den lokala enhetens avbytartjänster.

Den lokala enheten informerar om när ansökan om semester och avgiftsbelagd avbytarhjälp ska lämnas in. En skriftlig ansökan om vikariehjälp ska lämnas in till den lokala enheten innan avbytararbetet påbörjas.

I de beslut som den lokala enheten meddelar om semester och om vikariehjälp anges det för hur många avbytartimmar per dag som ersättning högst kan betalas.

Om du ordnar avbytartjänsterna själv och behöver vikariehjälp, gör så här

 1. Fyll i ansökan om vikariehjälp

  Lämna in en skriftlig ansökan om vikariehjälp hos den lokala enheten. Ansökan om vikariehjälp kan göras antingen på en blankett eller via webbtjänsten Lomitusnetti.

  Försäkra dig om att den lokala enheten fått din ansökan innan avbytaren påbörjar arbetet.

 2. Beställ avbytartjänsten av en serviceproducent

  Beställ avbytartjänsten av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret.

  Serviceproducenten utför de avtalade arbetsuppgifterna i husdjursskötseln och skickar fakturan till dig.

 3. Gör en ersättningsansökan

  Lämna in ansökan till den lokala enheten inom de två följande kalendermånaderna efter avbytartjänsten.

  Be också serviceproducenten underteckna ansökan.

  Bifoga en kopia av serviceproducentens faktura.

 4. Du får ersättningsbeslutet

  Den lokala enheten

  • skickar dig ersättningsbeslutet
  • skickar ett meddelande om ersättningsbeslutet till serviceproducenten
  • betalar ersättningen till serviceproducenten
  • fakturerar dig för avgiften för vikariehjälpen eller för den subventionerade avbytarhjälpen.
 5. Betala serviceproducenten

  Betala den del av serviceproducentens faktura som den lokala enheten inte ersätter (bland annat moms).

Vem kan du köpa avbytartjänster av om du själv ordnar din avbytarservice?

Köp avbytartjänsten av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. Försäkra dig om att serviceproducenten finns i förskottsuppbördsregistret när arbetet börjar. Serviceproducenten kan vara en enskild yrkesutövare eller ett företag.

Kostnaderna ersätts inte om avbytaren är

 • du själv eller en familjemedlem till dig
 • en annan företagare i samma lantbruksföretag eller företagarens familjemedlem?
 • en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis ägs av en ovan nämnd person.

Med familjemedlem avses bland annat make, maka eller sambo. Familjemedlemmar är även dina egna eller makens, makans eller sambons barn och föräldrar som bor med dig i samma hushåll.

Så söker du ersättning

Lämna in ansökan om ersättning till den lokala enheten inom de två följande kalendermånaderna efter avbytartjänsten. Försäkra dig om att ansökan blir anhängig inom den föreskrivna tiden.

Använd blanketten för ansökan om ersättning och bifoga en kopia av den faktura som serviceproducenten skickat dig. Ersättningen betalas enligt det timpris som producenten och lantbruksföretagaren har kommit överens om. Den kan emellertid inte överstiga den maximala ersättning som fastställs årligen.

Ersättningen betalas utgående från det mervärdesskattefria priset för avbytartjänsten.

När du ansökt om ersättning meddelar den lokala enheten dig ett beslut om hur mycket som ersätts av kostnaderna för den avbytartjänst du ordnat själv. Ersättningen betalas till serviceproducenten. Ersättningen innefattar inte mervärdesskatt. Du betalar själv momsen och den del av fakturan som ersättningen inte täcker.

Du faktureras dessutom för avgiften för vikariehjälpen eller den avgiftsbelagda avbytarhjälpen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig