Hoppa över navigering

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden

De senaste åren har varit synnerligen tunga för lantbruksföretagare. I ett krispaket vid årsskiftet anvisade regeringen ett anslag till LPA för att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete. Regeringen föreslår nu i en tilläggsbudget att projektet, som visat sig behövas och också gett resultat, ska få tilläggsfinansiering på en miljon euro.

Projektet har gjort det möjligt för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA att hjälpa lantbruksföretagare som råkat i svårigheter. Det har skett både genom direkta stödåtgärder för att företagare ska orka med arbetet och genom förebyggande åtgärder på längre sikt. Den konkreta hjälpen har bestått av en köptjänstförbindelse som lantbruksföretagaren kan använda till att skaffa experthjälp för att stödja den psykiska orken eller för att reda upp ekonomiska eller juridiska problem i samband med drivandet av gården. Projektarbetarna vid LPA och inom andra motsvarande projekt har träffat flera hundra företagare som kämpar med utmaningar. Över 300 lantbruksföretagare har redan fått hjälp genom köptjänstförbindelser. I vissa delar av landet har nästan hela den andel av anslaget som ursprungligen reserverats för köptjänstförbindelser redan gått åt.

Gemensam strävan att lindra lantbruksföretagarnas trångmål

Genom tilläggsanslaget blir det möjligt att fortsätta projektet med full intensitet under 2017–2018. – Det är en lättnad att man vaknat till insikt om lantbruksföretagarnas trångmål och att man tillsammans vill underlätta situationen med alla medel, konstaterar verkställande direktör Päivi Huotari på LPA.

Mer information om LPA:s projekt Ta hand om bonden: (på finska) projektledare Pirjo Ristola, tfn 029 435 2274, och (på svenska) expert Märta Strömberg Nygård, tfn 029 435 2242.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig