Hoppa över navigering

LPA stärker resurserna för juridiska frågor och riskhantering

Vicehäradshövding Sonja Lilius har utnämnts till juridisk chef vid LPA från och med 1.1.2021 då den nu-varande juridiska chefen går i pension. Förutom för juridiska frågor gällande rättsliga avgöranden och förvaltning ansvarar Lilius också för beredningen i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen. För när-varande arbetar Lilius som utvecklingschef vid LPA. Lilius har en mångsidig erfarenhet av juridiska ären-den vid LPA. Hon har varit anställd vid LPA sedan 2000.

Samtidigt stärker LPA compliance-verksamheten, det vill säga resurserna för tillsyn av överensstäm-melse inom verksamheten, och riskhanteringen genom följande utnämningar:

Filosofie doktor Henri Virtanen har utnämnts till riskhanteringschef vid LPA från och med 1.9.2020. Vid sidan om riskhanteringsarbetet kommer Virtanen också att fortsätta som matematiker vid LPA. Han har varit anställd vid LPA sedan 2008.

Juris magister Hanna-Maria Keskinen har utnämnts till compliance officer vid LPA från och med 1.9.2020. Hon har varit anställt vid LPA sedan 2012.

Närmare information: verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig