Hoppa över navigering

Har du försäkrat ditt lantbruksarbete?

När du arbetar som lantbruksföretagare försäkras ditt arbete med en LFÖPL-arbetspensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare. För de flesta lantbruksföretagare är en LFÖPL-försäkring obligatorisk men även företagare som inte uppfyller kraven för obligatoriskt försäkringsskydd kan ta en frivillig försäkring och så spara in pension också från arbetet som lantbruksföretagare.

Trygghet i olika livsskeden

LFÖPL-försäkringen är inte endast en pensionsförsäkring utan den erbjuder dig också trygghet i olika skeden av livet. Hos LPA får du som lantbruksföretagare olycksfallsförsäkringsskydd för skador som inträffar i arbetet eller på fritiden. Du kan också få LPA-sjukdagpenning, avbytarservice för lantbruksföretagare och andra förmåner. Den här helheten kallar vi LPA-trygghet.

Ta ut en försäkring

Kontakta LPA och utred din försäkringsskyldighet inom sex månader efter att du har förvärvat en gård på över 5 LFÖPL-hektar eller från att du har börjat arbeta på gården som familjemedlem med lön.

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla förutsättningarna uppfylls:

  • du är 18–68 år
  • du har sammanlagt åtminstone 5 LFÖPL-hektar åker, trädgård och skog
  • din årliga LFÖPL-årsinkomst är minst 4 288 euro (2023)
  • verksamheten på din gård beskattas som jordbruk
  • ditt arbete pågår i minst 4 månader.

LFÖPL-försäkringen fastställs retroaktivt från den tidpunkt då du inledde verksamheten, men högst för pågående år och de tre föregående kalenderåren. Det är inte möjligt att ta en frivillig LFÖPL-försäkring retroaktivt.

Försäkringarna övervakas

En företagare som inleder sin lantbruksverksamhet har mycket att tänka på. Därför vill vi säkerställa att du mitt i brådskan som ny företagare inte glömmer att ta ut den lagstadgade pensionsförsäkringen. Vi kontakta årligen lantbruksföretagare som utifrån uppgifterna om lantbruksstöd har ansökt om stöd men som inte har en giltig LFÖPL-försäkring.

Om du har inlett din verksamhet som lantbruksföretagare men fortfarande inte har tagit ut en försäkring hos LPA ber vi dig vänligen kontakta vår kundbetjäning eller en LPA-ombudsman så utreder vi din försäkringsskyldighet: Kontaktinformation

Läs mer om ditt försäkringsskydd: LPA-trygghet för lantbruksföretagare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig