Hoppa över navigering

LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk

Verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA konstaterade på LPA:s delegations seminarium den 12 december att det nu behövs en gemensam vilja att stödja de inhemska livsmedelsproducenterna. Behovet av hjälp har ökat ytterligare för många lantbruksföretagare efter den besvärliga skördesäsongen. Det har märkts genom att antalet kunder som kontaktat projektet Ta hand om bonden har ökat under hösten. LPA har inbjudit alla organisationer som samarbetar med lantbruksföretagare att komma med i nätverket.

Projektverksamheten stöder företagare

LPA:s projekt Ta hand om bonden och det tillhörande nätverket syftar till att föra ut verksamheten för tidigt ingripande närmare lantbruksföretagarna. Flera organisationer som samarbetar med lantbrukare har redan anslutit sig till nätverket. Genom verksamheten vill man stödja lantbrukare så att de orkar och mår bra i arbetet. Det är meningen att verksamheten för tidigt ingripande ska bli en permanent del av arbetet på att främja lantbruksföretagares arbetshälsa.

För närvarande har projektet fått tilläggsfinansiering från staten för att fortsätta till slutet av 2020. Lantbrukare har möjlighet att få personligt stöd för att hitta rätt slags hjälp och kan få en köptjänstförbindelse för att skaffa tjänster som gör det lättare att reda upp en svår situation.

LPA:s nya arbetshälsotjänster

LPA har tagit fram tjänster för att stödja lantbruksföretagares välbefinnande utifrån deras behov.

– Efterfrågan på ABC-kurserna i välbefinnande för lantbruksföretagare har ökat snabbt i hela landet. Vi har utbildat fler kursledare för att kunna svara på den ständigt ökande efterfrågan, berättar teamledare Pirjo Saari.

Totalreformen som hänför sig till grundskydd och aktivitet

Överdirektör Outi Antila vid Social- och hälsovårdsministeriet berättade om det pågående projektet för att bereda en totalreform som hänför sig till grundskydd och aktivitet. Syftet är en totalreform som förbättrar sysselsättningen och aktiviteten, sporrar till arbete och företagande, förebygger och minskar ojämlikhet samt leder till ett tydligare och enklare system. Resultaten kommer sannolikt att vidareberedas under följande regeringsperiod som en reform av den sociala tryggheten.

Ytterligare information
verkställande direktör Päivi Huotari, LPA, tfn 050 500 4514
teamledare Pirjo Saari, LPA:s arbetshälsoteam, tfn 0400 341390

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig