Hoppa över navigering

Stipendiaters arbetspensionsförsäkring

Som stipendiat inom konst och vetenskap får du en arbetspensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare hos LPA. Utöver LFÖPL-försäkringen som du tjänar in arbetspension med erbjuder vi stipendiater trygghet också i fall av sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi försäkrar årligen drygt 6 000 stipendiater inom kont och vetenskap.

Vem är LFÖPL-försäkringen för stipendiater avsedd för?

Om du har beviljats stipendium i Finland är det LPA som sköter ditt försäkringsskydd gällande arbetspensionen. Du ska ansöka om pensionsförsäkring om alla följande villkor uppfylls:

  • ditt stipendium har beviljat för ett arbete som varar i minst 4 månader
  • stipendiet avsett för arbete omvandlat till årsarbetsinkomst är ca 4 130 euro (2022) eller större
  • stipendiet har beviljats i Finland
  • du står inte i anställningsförhållande med den som har beviljat stipendiet
  • du är 18–68 år, men har inte ålderspension
  • du är permanent bosatt i Finland eller omfattas av den finländska sociala tryggheten under den tid som du arbetar utomlands.

Om du redan har en giltig försäkring kan du under bestämda förutsättningar även försäkra ett stipendium som är kortare än 4 månader genom att slå samman det med försäkringen som du redan har.

Grunden för försäkringen är din personliga LFÖPL-arbetsinkomst som baserar sig på stipendiebeloppet.

Arbetsinkomsten är grunden för hur mycket pension du tjänar in i ditt stipendiearbete. Förmåner, ersättningar och försäkringspremier bestäms också utgående från arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten påverkar också de förmåner som FPA betalar, till exempel moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenning.

LPA:s försäkringsskydd omfattar endast arbete så arbetsinkomsten i försäkringen bestäms uttryckligen utgående utifrån stipendiet avsett för arbete. Om stipendiet eller en del av det är avsett att täcka kostnader som beror på arbete kan du dra av kostnaderna i din försäkringsansökan. Arbetsinkomsten för ett stipendium på 10 000 euro avsett för ett arbete på 6 månader är till exempel 20 000 euro. Om 2 000 euro av hela stipendiet används för att täcka kostnaderna är den försäkrade arbetsinkomsten 16 000 euro.

Trygghet också för fritiden

Om du vill kan du komplettera din trygghet med en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA:s fritidsförsäkring ersätter olycksfall som skett utanför stipendiearbetet, i privata hushåll, på utomlandsresor och i samband med fritidshobbyer.

Ansök så här

När du har beviljats ett stipendium som uppfyller villkoren för försäkringsskydd och ska inleda stipendiearbetet, ska du lämna in en försäkringsansökan i vår elektroniska e-tjänst. Logga in i e-tjänsten med hjälp av dina bankkoder. Du kan också fylla i och skriva ut försäkringsansökan på vår webbplats under blanketter och skicka den till LPA.

Läs mer om försäkringsskyddet för stipendiater i avsnittet Stipendiater.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig