Hoppa över navigering

På grund av ett tekniskt fel har obefogade fakturor sänts till nätbanken

I samband med ett omfattande programprojekt har vi till följd av ett tekniskt fel skickat en del av våra kunder obefogade fakturor. De grundlösa testfakturorna har gått till kundernas nätbanker på grund av ett fel. Vi håller på att utreda felet för att kunna rätta till det. Du känner igen de felaktiga testfakturorna över försäkringspremier på mottagarens namn. Namnen är inte verkliga personers namn. Förfallodagen i de obefogade fakturorna är 20.2.2021.

Vänligen vidta inga åtgärder gällande dessa fakturor som skickats med fel namn i det här skedet. Vi informerar närmare om fortsatta åtgärder så snabbt som möjligt på vår webbplats.

Vi beklagar det skedda.

Närmare information får du genom att ringa vår kundtjänst tfn 029 435 2650

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig