Hoppa över navigering

Så här beaktar vi coronaläget i samband med LPA:s evenemang

Vi har planerat många slag av Må Bra-evenemang för hösten. Vi följer med coronaläget, eventuella ändringar är möjliga. Närmare information om program, tidpunkter och platser hittar du i evenemangskalendern.

Vi vill säkerställa en trygg medverkan för alla deltagare och följer myndighetsanvisningarna i samband med alla våra evenemang. Det finns tillgång till handdesinfektionsmedel och deltagarna får också engångsmasker. Evenemangen ordnas även i större lokaler än vanligt så att det går enklare att hålla säkerhetsavstånd.

Anvisningar för deltagare: 

  • Kom till evenemanget endast om du är frisk.
  • Följ myndigheternas anvisningar om karantän om du har vistats utomlands eller utsatts för risk för coronasmitta.
  • Ge akt på säkerhetsavstånden och undvik att hälsa i hand, vi hälsar på andra sätt i stället.
  • Hosta eller nys i ärmen eller i en näsduk. Använd gärna av de tillgängliga ansiktsmaskerna.
  • Tvätta händerna omsorgsfullt och använd handdesinfektionsmedel.

Anmälningarna till evenemangen är vanligtvis bindande, men du kan avboka din medverkan även på mycket kort varsel om du plötsligt insjuknar eller om du har utsatts för risk för coronasmitta. Låt oss tillsammans ta hand om varandra!

Vid behov skjuter vi upp evenemang och informerar särskilt om ändringar för enskilda evenemang.

Ändringar i programmet för lantbruksföretagarnas Må Bra-dag

Vi har beslutat att inte ha VR-glasögon (Virtual Reality) och gruppmotion på programmet i år. Med dessa åtgärder strävar vi efter att förhindra en spridning av coronaviruset. Förhoppningsvis får vi njuta av motionsglädjen och VR-glasögonen igen på Må Bra-dagen nästa år!

Evenemangen inom nätverket Ta hand om bonden

De regionala mötena inom nätverket Ta hand om bonden ordnas på hösten enligt tidtabell.

Även när det gäller evenemangen kring Ta hand om bonden följer vi med coronaläget och vid behov ordnas evenemangen i Teams. Vi informerar om eventuella ändringar särskilt för varje evenemangs del.

Närmare information:
ansvarig direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan Päivi Wallin, tfn 029 435 2343, paivi.wallin(at)mela.fi
teamledaren för arbetshälsoteamet Pirjo Saari tfn 040 034 1390, pirjo.saari(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig