Hoppa över navigering

Vi har förnyat vår e-tjänst

Nu är det ännu enklare än tidigare att sköta ärenden som gäller LPA-tryggheten på nätet för vi har förnyat vår e-tjänst.

Nu kan du också använda e-tjänsten i mobilen, tjänsten är enklare att använda och tillgänglig och dessutom fungerar den nu också på engelska. Även den yttre utformningen är fräschare.

Tjänsten uppdateras i början av året

Eftersom reformen har varit omfattande har den genomförts i etapper. Alla ändringar har inte kunnat genomföras på en gång utan vi fortsätter att utveckla tjänsten och kommer under början av året att lägga till ytterligare funktioner.

Alla funktioner som du känner igen från den gamla e-tjänsten kommer också att överföras till den nya men till exempel ansökan av LFÖPL-försäkring för lantbruksföretagare fungerar tyvärr inte ännu i den nu lanserade e-tjänsten utan du kommer att kunna börja använda funktionen efter uppdateringarna under början av året.

Nya funktioner underlättar ärendehanteringen:

Skicka och ta emot meddelanden
Det är nu möjligt att via en skyddad förbindelse skicka och ta emot meddelanden som gäller din personliga LPA-trygghet.

Se ansökningar och beslut
Du kan se dina ansökningar som gäller försäkringar, olycksfall och pensioner som du lämnat in efter lanseringen av den nya e-tjänsten och beslut som meddelas i ärendena. Ansökningar och beslut för tiden innan den nya e-tjänsten infördes kan inte ses i tjänsten.

Kontrollera dina fakturor och ansök om längre betalningstid
I tjänsten ser du dina fakturor som har skickats till dig efter 1.1.2021 och du kan begära längre betalningstid i e-tjänsten.

Följ med ärendena som behandlas och godkänn ansökningar
Genast på första sidan ser du en översikt över dina ärenden som är under behandling och du kan följa med hur de framskrider. Du kan också godkänna en försäkringsansökan som har lämnats utgående från ett telefonsamtal elektroniskt direkt i e-tjänsten och du behöver inte längre vänta på att få ansökan hemskickad för att undertecknas.

Logga in på LPA:s e-tjänster

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig