Hoppa över navigering

Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2018. Enligt vad man kommit överens om vid budgetmanglingen ligger tyngdpunkterna på sysselsättning, omsorg, kompetens och säkerhet. Ökade satsningar föreslås på dessa områden.

Enligt propositionen ska ytterligare en miljon euro satsas på att stödja lantbruksföretagarnas ork genom projektet Ta hand om bonden. Genom detta projekt och andra landskapsvisa projekt för att stödja välbefinnandet i arbetet har i år redan drygt tusen lantbruksföretagare som befinnit sig i en utmanande situation kunnat hjälpas. Tack vare den ökade satsningen kommer vi att kunna fortsätta med detta arbete, som visat sig behövas och gett resultat.

Dessutom anslås i budgeten en miljon euro för lättnader i avgifterna för vikariehjälp inom avbytarservicen. Vi kommer att informera närmare på vår webbplats om avgifterna för vikariehjälp när propositionen om respektive budgetlag har lämnats till riksdagen.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretaganas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig