Hoppa över navigering

Försäkringspremierna för fiskare

LFÖPL-försäkringspremierna för fiskare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

LFÖPL-försäkringspremierna och premierna för den obligatoriska OFLA-försäkringen för arbetstid tas oberoende av beloppet ut i fyra rater, förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12. Alla LPA:s försäkringspremier, också för frivilliga försäkringar, är avdragbara i beskattningen. Fråga Skatteförvaltningen om avdragsgrunderna.

Om du behöver betalningstid för försäkringspremierna kan du behändigt komma överens om en ny betalningstidtabell i vår e-tjänst. I tjänsten ser du också kopior av fakturor som du har fått efter 1.1.2021.

Du kan också komma överens om en betalningstidtabell genom att ringa faktureringen av försäkringspremier tfn 029 435 2690 eller genom att skicka oss skyddad e-post. Välj då försäkringspremier som mottagare.

LPA:s kontonummer för betalning av försäkringsavgifter

OP Helsingfors
FI72 5000 0120 4805 94
OKOYFIHH

Nordea
FI65 2290 3800 0000 50
NDEAFIHH

I stället för pappersfakturor kan LPA skicka fakturor

  • som e-fakturor till din nätbank. Du börjar använda e-faktureringen genom att lägga till LPA som e-fakturerare i din nätbank.
  • som direktdebitering så att fakturan debiteras automatiskt från ditt konto. Kundbetjäningen i din bank ger mer information.
  • som e-faktura så att fakturan skickas elektroniskt till din faktureringsoperatör. För att kunna ta emot fakturor på nätet måste du meddela LPA dina faktureringsuppgifter till exempel med e-post: vakuutusmaksut(at)mela.fi eller med ett meddelande i vår e-tjänst.

LFÖPL-försäkringspremier 2024

Procentsatsen är beroende av din ålder och din årsarbetsinkomst.

Ålder Arbetsinkomst/år Procentsats
under 53 är under 31 565 e

över 49 602 e

13,0140

24,10

53–62 år under 31 565 e

över 49 602 e

13,8240

25,60

63 år fyllda under 31 565 e

över 49 602 e

13,0140

24,10

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 31 565 och 49 602 euro stiger försäkringspremien enligt en glidande skala. För den del som överstiger 49 602 euro är procentsatsen 24,10 procent. Eftersom 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie under övergångsperioden 2017–2025.

År 2024 är premien för grupplivförsäkringen 8 euro.

OFLA-försäkringspremier 2024

Försäkring Pris
Obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid 12,00 euro + 0,85 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten
Frivillig OFLA-försäkring för arbetstid 12,00 euro + 1,02 procent av årsarbetsinkomsten
Olycksfallsförsäkring för fritids 18,00 euro + 0,40 procent av årsarbetsinkomsten

Beräkna dina försäkringspremier med hjälp av räknaren

Dina försäkringspremier bestäms enligt din arbetsinkomst. Med hjälp av LPA-trygghetsräknaren kan du beräkna premierna för din LFÖPL-försäkring och för dina OFLA-försäkringar för arbetstid och fritid.

Beräkna dina försäkringspremier med LPA-trygghetsräknaren.

Anslut dig till företagshälsovården

Du får 20 procents rabatt på premien för din OFLA-försäkring för arbetstid, om du hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Du har rätt till rabatten om du är LFÖPL-försäkrad och hörde till företagshälsovården den första oktober föregående år.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremiefakturor är 12,5 procent per år under tiden 1.7.–31.12.2024.

Frågor om försäkringspremierna?

Här har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig