Hoppa över navigering

VD Huotari som går i pension vid årsskiftet oroar sig för hur lantbruksföretagarna orkar: Behovet av hjälp är nu större än någonsin

–Nu behövs Ta hand om bonden-projektets åtgärder mer än någonsin. I regeringsprogrammet konstateras att verksamhetsmodellen för projektet ska tryggas och att en etablering av modellen ska utvärderas i slutet av regeringsperioden. Vi hoppas att Ta hand om bonden-projektets effektiva åtgärder ska fortsätta, konstaterade VD: n för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Päivi Huotari på delegationens vårmöte den 12.4.2022.

Avbytarverksamheten som stöd för företagarnas arbetsförmåga

Avbytarservicen för boskapsskötsel hjälper lantbruksföretagarna att orka i sitt tunga och exceptionellt bindande arbete. Utöver exponeringen för olycksfall förutsätter boskapen skötsel och övervakning utan avbrott. Inom boskapsskötseln är avbytarservicen nödvändig för att den här belastningen ska kunna avhjälpas och lantbruksföretagaren återhämta sig från arbetet så att företagarnas arbetsförmåga bibehålls.

Reformen av uppbyggnaden av de lokala enheterna fär avbytarservice har nästan slutförts. Reformen är nödvändig till följd av den kraftiga minskningen av gårdar med boskap. Från och med nästa år ordnas avbytarservicen av 12 lokala enheter. LPA stöder sammanslagningen av de lokala enheterna i form av ett stödprojekt som ska säkerställa en lyckad sammanslagningsprocess.

–Det viktigaste syftet med reformen är att trygga högklassig service och funktionsduglighet. Samtidigt samarbetar de lokala enheterna för att utveckla goda rutiner för en smidig kundbetjäning och för att säkerställa tillgången till avbytare.

En generationsväxling inleds också inom ledningen för LPA

LPA:s långvariga verkställande direktör, vicehäradshövding Päivi Huotari berättade på delegationens sammanträde att hon kommer att gå i pension i slutet av året. Ledningen för LPA kommer att genomgå en mer omfattande generationsväxling.

–Processen för att rekrytera en ny verkställande direktör har inletts. Det gäller en synnerligen viktig po-sition med stort inflytande med tanke på den sociala tryggheten och lantbruket så rekryteringen och introduktionen av den nya VD:n kommer att genomföras omsorgsfullt, säger styrelsens ordförande Juha Marttila.

Huotari blickar tillbaka på en lång och betydelsefull karriär inom LPA. Hon har varit verkställande direktör sedan 2004 och ansvarade före det för juridiska frågor hos LPA.

–Redan i det här skedet vill vi tacka Päivi Huotari för det genomslagskraftiga och viktiga arbete som hon har utfört för LPA och LPA:s kunder. Så som vi känner Päivi kommer hon att fortsätta arbeta med samma engagemang till slutet av året, konstaterar Marttila.

Närmare information:

verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

styrelseordförande Juha Marttila, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 341 3167

Läs om LPA:s år 2021 i årsredovisningen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig