Hoppa över navigering

Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut 30.9.

Med arbetarskyddsstipendierna finansierar vi forskning och utvecklingsverksamhet som förbättrar våra kunders arbetsförhållanden och främjar säkerheten och välbefinnandet i arbetet.

Arbetarskyddsstipendierna är särskilt avsedda för projekt som ger ny kunskap som stöder våra försäkrades säkerhet och välbefinnande i arbetet. Dessutom är stipendierna inriktade på projekt som utnyttjar befintliga forskningsrön och omvandlar dem till verksamhet och produkter.

Av forskningsplanen ska framgå hur forskningen och dess resultat kan utnyttjas för att förbättra LFÖPL-försäkrades arbetsförhållanden och välbefinnande i arbetet.

Projektet kan handla om att utveckla till exempel

  • säkerheten i arbetet och arbetshälsan
  • arbetskulturen och främjande av välbefinnande i arbetet
  • hanteringen av riskerna på gårdsnivå och strategiarbetet

Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut 30.9.2022

Ansökningarna ska skickas till LPA:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
PB 16
02101 Esbo

Skriv ”Arbetarskyddsstipendier” på kuvertet.

Ansökningsblanketterna och närmare anvisningar för ansökan finns på vår webbplats under Arbetarskyddsstipendier

Närmare information:
sakkunnig inom företagshälsovård Arja Peltomäki-Vastamaa, tfn 029 435 2459 eller arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig