Hoppa över navigering

Räknare

Med hjälp av våra räknare kan du uppskatta din pension, din ersättning och dina försäkringspremier.

Gårdsbrukets arbetsinkomsträknare räknar ut arbetsinkomsten av jordbruksmark, skog och jordbruksbeskattat kompletterande arbete samt försäkringspremien för din LPA-trygghet som bestäms utifrån arbetsinkomsten.

LPA-trygghetsräknaren för lantbruksföretagare beräknar hur din arbetsinkomst påverkar din framtida pension och dina försäkringspremier. Du ser också din LPA-sjukdagpenning och din OFLA-olycksfallsdagpenning samt avgiften för vikariehjälp inom jordbruket.

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater visar den årsarbetsinkomst som beräknats för dig utifrån ditt stipendium och uppskattar hur din årsarbetsinkomst påverkar din framtida pension och dina försäkringspremier. Du ser också din LPA-sjukdagpenning samt din OFLA-olycksfallsdagpenning.

Den partiella ålderspensionsräknaren ger dig en uppskattning av hur stor den partiella ålderspensionen (25 och 50 %) blir vid den ålder du väljer att ta ut den och hur stor den egentliga ålderspensionen blir efter den partiella pensionen när du slutar att arbeta.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig