Hoppa över navigering

Start för de nya lokala enheterna för avbytarservice 1.1.2022

I början av året inleder fyra nya lokala enheter för avbytarservice sin verksamhet. De har bildats genom samman-slagning av nuvarande lokala enheter till större regionala helheter. I början av 2023 fortsätter sammanslagningen av lokala enheter i nya områden.

I början av 2022 inleder följande lokala enheter för avbytarservice sin verksamhet

Den lokala enheten för avbytarservice i södra Österbotten bildas av de nuvarande enheterna i Kurikka, Alajärvi, Alavo, Kauhajoki och Kauhava. LPA har ingått ett uppdragsavtal med Kurikka stad.

St. Michels stad kommer att leda avbytarservicen i sydöstra Finland. Den nuvarande lokala enheten i St. Michel slås samman med avbytartjänsterna i Parikkala och Rantasalmi.

Avbytarservicen i södra Finland består av de lokala enheterna i Sysmä, Tavastehus, Kouvola och Lovisa med Sysmä som ansvarskommun.

Avbytarservicen i Vemo går samman med de nuvarande avbytartjänsterna i Pöytis och Salo. Ledningsansvaret har Vemo kommun.

Stödprojektet för sammanslagningen av de lokala enheterna kommer att fortsätta fram till utgången av 2022

LPA inledde i början av 2021 ett projekt var syfte är att stöda de lokala enheterna i sammanslagningen och ut-veckla och förenhetliga avbytarverksamheten på riksnivå. Projektledare Marja-Leena Rautaparta vid MPS Prewise har under året hjälpt förvaltningspersonalen vid de lokala enheterna att lösa praktiska frågor i anslutning till sam-manslagningen. Arbetet har utförts på distans i ett flertal olika smågrupper. Man har tillämpat en metod för ge-mensam utveckling för att ta fram de bästa rutinerna och infört nya handlingssätt.

– I regionalt så här vidsträckta enheter uppträder också alldeles nya utmaningar, till exempel hybridledning och multilokalitet, säger Marja-Leena Rautaparta.

– Förvaltningspersonalen vid enheterna som ska sammanslås har samarbetat aktivt. De har tydligt varit villiga att reformera sin verksamhet så att det kan bildas alldeles nya enheter där betjäningen av kunder och möjligheterna för alla att orka i arbetet står i fokus, tillägger Rautaparta.

Projektet för sammanslagning fortsätter sitt arbete. Förutom de lokala enheterna medverkar nu också enheterna som slås samman 2023 och de som inte kommer att utvidgas den här gången.

Närmare information:

Chef för avbytarservice Piia Kesti, den lokala enheten för avbytarservice i södra Österbotten, tfn 044 550 2873
Chef för avbytarservice Liisa Heino, den lokala enheten för avbytarservice i sydöstra Finland, tfn 044 781 1364
Chef för avbytarservice Taina Blomqvist, den lokala enheten för avbytarservice i södra Finland, tfn 044 713 4514
Chef för avbytarservice Pirjo Mäntynen, den lokala enheten för avbytarservice i Vemo, tfn 050 4087 471
Direktör Päivi Wallin, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 740 4728

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig