Hoppa över navigering

Kostnadsavdrag

Om ditt stipendium beviljats både för själva arbetet och för att täcka kostnader kan du dra av kostnader för stipendiatarbetet när du ansöker om försäkring.

LPA försäkrar bara den del av stipendiet som återstår för arbetet. Ett kostnadsavdrag leder därför till att din försäkring baserar sig på en lägre arbetsinkomst, vilket i sin tur leder till att du tjänar in mindre pension och betalar mindre försäkringspremier.

Hur mycket kostnader får man dra av?

En del stipendiegivare har egna regler för hur mycket kostnader man får dra av. I så fall kan kostnadsavdraget göras enligt vad stipendiegivaren bestämt. Om stipendiegivaren inte tar närmare ställning till kostnadsavdragets storlek kan du dra av högst hälften av stipendiebeloppet. Om stipendiegivaren godkänner kostnadsavdraget kan kostnaderna dras av fastän de inte uppgetts i ansökan om stipendium.

Du kan dra av till exempel följande kostnader:

  • materialkostnader
  • kostnader för redskap
  • resekostnader
  • kostnader för arbetsrum (utanför hemmet)
  • förhöjda levnadskostnader vid arbete utomlands (t.ex. hyreskostnader).

Dagliga levnadskostnader (till exempel boendekostnader, mat, busskort), skatter eller lagstadgade försäkringspremier är inte avdragbara kostnader.

Kostnadsavdraget bygger på din egen uppskattning

Kostnadsavdraget bygger i allmänhet på en uppskattning eftersom man inte kan känna till alla framtida kostnader genast när stipendiatarbetet börjar. Det viktigaste är att kostnadsspecifikationen i stora drag visar syftet med kostnaderna och kostnadsbeloppet. Vi behöver inte kvitton eller andra verifikat.

Du ska dra av kostnaderna redan när du ansöker om försäkring. Det är inte möjligt att justera nivån på försäkringen efter att besvärstiden gått ut.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig