Hoppa över navigering

LPA:s fakturor i Suomi.fi-tjänstens brevlåda?

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi. Om du också använder tjänsten har alla brev, beslut och fakturor från LPA gått till din brevlåda i Suomi.fi.

LPA slutar använda Suomi.fi-tjänsten

På grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022. I fortsättningen går LPA:s brev, beslut och fakturor därför inte längre till Suomi.fi utan skickas som tidigare per post till kunden.

Fakturor och beslut finns alltid i LPA:s e-tjänst

Fakturor över försäkringsavgifter och beslut finns alltid i LPA:s egen elektroniska e-tjänst. I e-tjänsten kan du också behändigt skicka meddelanden till LPA. Om du vill förvissa dig om en enkel hantering av fakturorna kan du beställa dem som e-fakturor till din egen nätbank. Följ din egen banks anvisningar för att börja använda e-fakturor.

Vår kundtjänst hjälper

Om du använder Suomi.fi-tjänsten men inte har fått LPA:s faktura över försäkringsavgifterna till brevlådan i tjänsten efter juni i år, ber vi dig vänligen kontakta LPA:s fakturering av försäkringsavgifter för att utreda frågan. Vi beklagar besväret som detta leder till.

Närmare information:
direktör Jarmo Aalto, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 0400 813 617
LPA:s fakturering av försäkringsavgifter, tfn 029 435 2690

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig