Hoppa över navigering

Projektet Ta hand om bonden har avsevärt förbättrat lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och ork

Som en del av regeringens krispaket för lantbruket stöder Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA lantbruksföretagarnas arbetsförmåga genom projektet Ta hand om bonden. Projektets mål är att förebygga utmattning bland lantbruksföretagarna och stödja deras arbetsförmåga. För att utreda effekterna av verksamheten lät LPA göra en mellanutvärdering, vars resultat visade sig vara ytterst positiva för åren 2017–2018. Enligt undersökningen upplevde jordbrukarna att åtgärderna hade förbättrat deras arbetsförmåga och mentala energi avsevärt.

Nio av tio är nöjda med den experthjälp som skaffats via köptjänstförbindelsen

Bland de lantbruksföretagare som besvarade enkäten var 87 procent nöjda med den experthjälp de skaffat med hjälp av en köptjänstförbindelse. De upplevde att experthjälpen i synnerhet hade påverkat orken och de personliga relationerna. 82 procent av enkätdeltagarna upplevde att experthjälpen haft relativt stor eller mycket stor positiv verkan på energin, 65 procent upplevde att den främjat parrelationen och 56 procent att den främjat de personliga relationerna i allmänhet.

Den upplevda arbetsförmågan hade förbättrats avsevärt till följd av experthjälpen. Före experthjälpen bedömde lantbruksföretagarna att arbetsförmågan var 4,9 (på skalan 0–10) och efter experthjälpen 6,9. Nästan hälften av enkätdeltagarna, 45 procent, upplevde att arbetsförmågan förbättrats till följd av experthjälpen.

De psykiska symptomen har minskat betydligt tack vare hjälp via köptjänstförbindelse

De psykiska symptomen minskade betydligt tack vare experthjälpen som skaffades via köptjänstförbindelse. Enkätdeltagarnas psykiska symptom kartlades med hjälp av två frågor som används allmänt inom hälsovården och som har konstaterats påvisa depression.

Drygt hälften av deltagarna svarade att de just nu är oroade för den nedstämdhet, depression eller hopplöshet de upplevt under den senaste månaden. Före experthjälpen som skaffats med köptjänstförbindelse upplevde nästan nio av tio dessa symptom. Omkring 35 procent av deltagarna upplevde att nedstämdheten och depressionen hade lättat tack vare experthjälpen.

Samma positiva förändring syntes också i den andra frågan som kartlägger depression. Omkring hälften av enkätdeltagarna uppgav att de varit oroliga för det ointresse eller den likgiltighet de upplevt under den senaste månaden, medan 82 procent upplevde detta före experthjälpen som skaffats via köptjänstförbindelsen. Omkring en tredjedel av deltagarna upplevde att ointresset eller likgiltigheten hade lättat till följd av experthjälpen.

Projektarbetarnas insats får stort tack

LPA har med hjälp av finansieringen för projektet Ta hand om bonden anställt projektarbetare i de olika landskapen för att ge avgiftsfri och konfidentiell samtalshjälp samt styra företagarna till rätt hjälp. Vid sidan av LPA:s projektarbetare har även projektanställda inom landskapens arbetshälsoprojekt erbjudit motsvarande rådgivnings- och samtalshjälp. Enligt mellanutvärderingen upplevdes projektarbetarnas arbete som mycket viktigt, eftersom 94 procent av deltagarna hade fått nytta av hjälpen.

“Jag hade aldrig trott att diskussioner med en expert i branschen kunde ge ett så stort mentalt stöd; en expert som lyssnade på mig och kunde ta ställning också till svåra saker på ett uppmuntrande sätt.”

“Jag hade aldrig orkat söka hjälp på eget initiativ om inte projektarbetaren hade drivit min sak. Jag är väldigt tacksam!”

”Projektarbetaren tog saken på allvar, föreslog lösningsalternativ och uppmuntrade mig genom att säga att det här inte är slutet på ditt liv. Uppmuntrande, inspirerande och energigivande!”

“Jag fick många nyttiga råd och anvisningar. Projektarbetaren ledde mig genom det värsta och gav hopp för framtiden.”

Åtgärder som upplevs ge effekt behöver tryggas även i framtiden

– Resultaten visar att dessa tjänster för tidigt ingripande borde bli en permanent del av vår verksamhet. Genom denna typ av åtgärder kan vi effektivt motverka utmattning och risken för arbetsoförmögenhet. Lantbruksföretagarnas vardag är utmanande och arbetet ytterst belastande, dessa åtgärder behövs verkligen, säger LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Undersökningens innehåll

LPA skickade enkäten till lantbruksföretagare som hade beviljats och utnyttjat en köptjänstförbindelse före den 22 november 2018. Enkäten skickades till 902 personer, och 384 personer besvarade den. Svarsprocenten var 42,6 procent.

Tilläggsuppgifter:

Pirjo Saari, teamledare för LPA:s arbetshälsoteam, tfn 040 034 1390, pirjo.saari(@)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig